Mycket folk i Gislaved
 

   I ett klart men något kylslaget vårväder slöt 250 vuxna åhörare upp för att lyssna på god underhållning och revolutionära tal.

   Deltagarantalet var något färre än förra året men 250 på en så liten ort som Gislaved är klart godkänt. Efter inledande underhållning  av 
Kristin och Rustan Johansson inledde Erik Andersson från KPML(r):s internationella utskott med att tala om rasismen och internationella kampfrågor. 
   Erik tog även upp det fega mordet på fackföreningsmannen Björn Söderberg och nazisternas kriminella verksamheter i
Sverige. Han ansåg att det är dags att kriminalisera nazismen helt, i enlighet med FN:s resolutioner. 
   Andersson fördömde sedan det amerikanska NATO-angreppet på Jugoslavien. I Kosovo är den etniska utrensningen av serber, zigenare och judar fullbordat. Efter atthan kommenterat situationen i Zimbabwe där några vita farmares död fått större uppmärksamhet än miljoner svältoffer på Afrikas horn
konstaterade han att alla större massmedier domineras av imperialismen. 
   Avslutningsvis manade Erik till fortsatt kamp mot EU och EMU-
politik och krävde att regeringen avbryter allt samarbete med NATO.
   Curt Vang, KPML(r) Gislaved, tog i sitt tal upp det tudelade svenska samhället, där ena hälften inte har några besparingar alls och där klassklyfterna bara ökar. Som exempel visade han hur Sverige begåvats med ett antal nya miljardärer. Högerns privatiseringsiver fördömdes.En fråga där denna höger driver sossarna framför sig. 
   Efter  Internationalen bjöds det på fika och underhållning av Kristin & Rustan på kommunhusets cafeteria. Insamlingen till Jubeleumsfonden gav 1500 kronor och nya kontakter togs.

Proletären, Gislaved