I klart väder men i kyliga vindar samlades 100 åhörare vid klockstapeln på gågatan i Gislaved för att lyssna på första maj-talarna Curt Vang och Erik Anderson. Men innan dess hade publiken underhållits av den eminente trubaduren Anders Olsson från Värnamo som spelade egna komponerade låtar. Förste talare ut var Erik Anderson som först fördömde kriget mot Libyen och de opportunistiska partiernas medlöperi med bomhögern. Sedan gick Andersson över på lokala frågor där etablerandet av Karl Oscar friskola utgör ett hot mot de kommunala skolornas existens.
– Hur kommer sönderstyckandet av de kommunala skolorna att gå till? Vilka skolor planerar man att lägga ner i Gislaved? Eller blir det landsbygdsskolor? Kommer Karl Oscar att plocka russinen ur kakan och lämna de barn som störst behov av stöd kvar i de kommunala skolorna? Nej till friskoleeländet, utropade Andersson.

Curt Vang som tidigare under våren gått till storms mot kristdemokratiska ministern Maria Larsson från Gnosjö för hennes vurmande av utdelandet av matkassar till fattiga i stället för en solidarisk samhällspolitik tog i sitt tal upp barnfattigdomen och hänvisade till FN:s barnkonvention om barns lika värde. Högeralliansen som vill sälja ut undervisning till privata bolag arbetar i motsatt riktning, sade han och efterlyste solidaritet. Nej till privatiseringar. Vi måste efterlysa solidaritet i politiken!

Två nya prenumerationer togs och 1861 kronor samlades in till partiets verksamhet. I socialdemokratins tåg deltog fler än förra året, medan vänsterpartiet hade första maj-möte för första gången sedan 1976. Enligt Värnamo Nyheter talade man inför »tiotalet åhörare».