Ärade åhörare!

I flyktingkrisens spår har vi sett hur högerkrafterna och allianspartierna tillsammans med organisationen Svenskt Näringsliv gått till attack mot den kollektivavtalsreglerade arbetsmarknaden, under den senaste tiden har det pågått någon slags tävling på högerkanten som kan komma på det skevaste förslaget för att sänka lönerna, Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Svenskt Näringsliv har varit delaktiga. Även nu under våren har miljöpartiet kräver lägre ingångslöner, och senast var det majoren Jan Björklund, Liberalerna, som slog alla rekord i fräckhet och attackerade undersköterskorna som han menade hade för höga ingångslöner. Samma Jan Björklund som tjänar 124 tusen i månaden kräver sänkta ingångslöner för undersköterskor, och sådana är de. Vi säger sluta använda flyktingkrisen för att sänka arbetarnas löner!

Vi avvisar alla försök att använda flyktingkrisen för att försämra vanliga arbetares villkor i Sverige. Vi är för en både reglerad oh human flyktingpolitik byggd på individuell prövning av angivna asylskäl. Rätten till asyl skall värnas och inskränkningarna i asylrätten skall bekämpas.

Vi vill att staten tar helhetsansvaret, de privata flyktingprofitörerna måste bort.

Vi säger bort med profitörerna och rufflar ha en rättvis och human finansiering na! Förstatliga flyktingmottagandet!

För ordning och reda krävs gränskontroller på svenska sidan och att de som inte uppfyller asylkarven avvisas från landet.

Vi vill ha en rättvis och human finansiering av flyktingmottagandet.

Rikemanskommuner skall, måste ta sitt ansvar och åtstramningspolitiken måste brytas, de ökande utgifter som flyktingmottagandet innebär ska finansieras med höjda skatter för de rika och för aldrig leda till nedskärningar i välfärden. Flyktingförläggningar bör i stor omfattning förläggas i överklassens kommuner och bostadsområden, där finns pengar i kommunernas kassor och oftast välfungerande skolor och vårdcentraler.

Vi säger alla försök att använda flyktingkrisen till att angripa arbetarklassens välfärd, levnadsstandard och arbetsförhållanden måste bekämpas! Vi säger: I Sverige skall svenska avtal gälla! Vi tar avstånd från en tvådelad apartheidliknande arbetsmarknad där nyanlända skall gå på minimilöner!

Utöver snabbkurser i svenska språket är statsminister Löfvens förslag att vissa grupper av nyanlända ska pekas ut och ges snabbspår helt uppåt väggarna. Även det är en apartheid- politik i ett Sverige där hundratusentals människor tvingas gå arbetslösa.

Vi frågar oss varför en ingenjör från Damaskus ges snabbspår medan arbetare från exempelvis här i kommunen lämnas i arbetslöshetens ekorrhjul?

Ett sådant förslag leder till splittring mellan arbetare när det är enighet vi behöver.

Och slutligen säger vi : för att finansiera flyktingmottagandet och sätta press på övriga EU att ta sitt ansvar för flyktingmottagandet bör Sverige omgående ställa inbetalningarna av medlemsavgiften på tiotals miljarder. Istället för att som idag ta pengar från det svenska biståndet till byråkraterna i Bryssel. Det vore dessutom ett led i strävan att Sverige skall lämna EU.

Vill inte andra EU-länder ta emot flyktingar skall Sverige inte heller betala sin medlemsavgift till EU!

Åhörare!

Som ett politiskt svar på dessa attacker lade undertecknad fram en motion om att Gislaveds kommun skall kräva att kollektivavtal finns hos de firmor och företag som levererar varor och tjänster till Gislaveds kommun. När jag lade samma text som ett yrkande förra året röstade ledande socialdemokrater emot, troligen för att man här i kommunen samregerar med moderaterna och miljöpartiet, som är mot kollektivavtalskrav i kommunerna. Likaså röstade Sverigedemokraternas gruppledare emot mitt krav. Här pratar Sverigedemokraternas gruppledare vitt och brett att man är ”sverigevänner” men anser tydligen inte att svenska avtal skall gälla i Sverige!

På lokalt plan har vi vänt oss mot beslutet att sälja ut upp till 350 lägenheter ur almännnyttan alltså AB Gislavedshus. Vi röstade emot detta förslag som Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Sverigedemokraterna och Allianspartierna låg bakom.

Slutligen vill jag säga något om höstens protester.

I höstas gick tusentals människor ut här runtom i kommunen i olika manifestationer för bevarandet av skolor, äldreboenden, och simhallar. I Anderstorp demonstrerade tusen personer med kort varsel. I Reftele flera hundra, minst 500, mot den styrande social-moderata koalitionens förslag.

Från att ha varit oerhört tvärsäkra och arroganta i allt. ” Mobb” – kallade ett socialdemokratiskt kommunalråd protesterande Reftelebor som samlats här på kommuntorget.

Men efter de stora demonstrationerna backade de styrande på en del punkter. Inte alla men på några punkter backade man. Ölmestads skolans högstadium i Reftele får vara kvar så länge. Nyckelpigans dagis i samma ort får i nuläget vara kvar. I Anderstorp nåddes en kompromiss där kommunen stöttar simklubbens drift under några år. Hade inte dessa protester varit hade den styrande koalitionen genomdrivit sina nedläggningar utan prut. Men se på Smålandsstenar, där förekom inga protester och nu är den simhallen nedlagd.

Det är uppenbart att de massiva folkliga protesterna i viss mån hindrade nedläggningsraseriet.

Så därför är det viktigt att vanliga människor inte sväljer vad som helst. Jag säger leve höstens protester! Dessa visar på vägen framåt!

Tack för ordet.