1 majfirare

 

Det är trevligt att få komma hem till sin hembygd och hålla tal på kommunisternas Röd Front.

Vi samlas återigen för att fira 1 maj och för att högtidlighålla arbetarklassens dag.

Vi i Röd Front samlas två timmar innan sossarna i Gislaved samlas för sin demonstration.

Man kan undra vad de demonstrerar för eller emot en dag som denna?

Demonstrerar de sitt stöd för ökade anslag till militären?

Firar de sin överenskommelse med borgarna från förra året om att militären ska få drygt 10 miljarder kronor mer i anslag?

Demonstrerar de sitt stöd för de införda gränskontrollerna som syftar till att förvägra fattiga och flyende människor deras självklara rätt att söka asyl?

Firar de att kungen igår fyllde 70 år och att vi har en statschef som inte väljs av folket utan utgör en feodal kvarleva som utses genom arv. En kung som trots att pensionsåldern i vårt land är 65 år sitter kvar när han är 70 år och är Sveriges störste socialbidragstagare med 130 miljoner kr i apanage.

Firar sossarna 21 år av medlemskap i den Europeiska unionen?

Ett EU där kapitalet styr och där klyftorna ökar.

Ett EU som låter greker lida under högerpolitikens cyniska roffarpolitik.

Ett EU som låter 1000-tals fattiga människor drunkna i Medelhavet.

Firar de att deras egen sosse-regering lånat ut 860 miljoner skattekronor till Ukraina för att regimen där ska kunna fortsätta inbördeskriget och driva igenom fler nyliberala reformer?

Detta Ukraina som nyligen fick en ny talman, nazisten Andrij Parubij.

Samtidigt som statsminister Löfven tar avstånd från Miljöpartisten Kaplans middag med högerextremister stödjer han Ukrainas fascistanstrukna statskuppsregering.

Kanske är det möjligen så sossarna inte firar idag utan i stället protesterar; protesterar mot vad i så fall? Mot denna den egna förda sossepolitiken?

Lite senare idag samlades några vänsterpartister här i Gislaved för att fira 1 maj.

De har lite fler skäl till att demonstrera, med tanke på hur arrogant och nedvärderade Stefan Löfvén behandlade Vänsterpartiets ledare Jonas Sjöstedt direkt efter valet.

I månad efter månad gjorde Jonas Sjöstedt drängtjänst åt sossarna för att Löfvén skulle bli statsminister och för att själv få en ministerpost i regeringen. Men direkt efter valet spottade sossarna på Vänsterpartiet och öppnade upp för fortsatt samarbete högerut.

Men Vänsterpartiets 1 majfirande måste man ändå resa frågetecken kring.

Deras samlande paroll i år är - ”Tillsammans gör vi skillnad”.

Men tillsammans är uppenbarligen inte tillsammans med det kubanska folket.
För en dryg månad sedan stod Vänsterpartiets utrikespolitiske talesperson Hans Linde i Aktuellts studio i TV och försökte övertrumfa liberalen Birgitta Ohlsson i avståndstagande från Kuba; fördömandena och dumheterna från Hans Linde visste inga gränser.

När Jonas Sjöstedt i SVT:s program ”Programledaren” fick frågan vad han väljer: USA eller Venezuela valde han USA och i hårda ordalag kritiserade han Venezuela och utvecklingen där.

Jonas Sjöstedt och Hans Linde väljer det land som står för våldet och för vapnen åt oljeindustrins storföretag före de länder som sätter social rättvisa och jämlikhet i fokus och som använder sina resurser till skolor, sjukvård och bostäder åt vanligt folk.

Om Sjöstedt och Linde verkligen menar det de säger eller bara svarar det som liberalerna förväntar sig av dem är oväsentligt. Det visar med all sorglig tydlighet var anpasslighet till liberalerna och västvärldens imperialistiska dagordning leder.

När vi kommunister demonstrerar på arbetarklassens egen dag gör vi det för att vi väljer de utsattas och fattigas sida.

Vi väljer rättvisan före egoismen.

Vi väljer kollektivet före eliten.

Vi väljer republiken före monarkin.

Vi väljer jämlikheten före klassklyftorna.

Och vi väljer definitivt Kuba och Venezuela före USA!

På arbetarklassens egen dag måste vi ta upp det här med sveket från de fackliga företrädarna.

Varför ska Kommunals ordförande Annelie Nordström tjäna 80 000 kr i månaden samtidigt som undersköterskornas löner alltmer släpar efter? Varför ska Kommunals styrelsemedlemmar inte betala sina vidlyftiga representationsnotor och driva strippklubb som går med 320 miljoner kronor i förlust? Hur kan ett fackförbund låta detta ske när kommunernas underbetalda vårdbiträden tvingas arbeta deltid och delade turer?

Varför ska LO:s Karl-Petter Torwaldsson tjäna 96 000 kr i månaden samtidigt som han förhandlar med arbetsköparna om att hålla nere arbetarlönerna genom de s.k. märket? Vi ser nu hur ännu en avtalsrörelse verkar slutar i alltför låga lönelyft för LO-arbetarna samtidigt som de svenska företagen delar ut hundratals miljarder varje år till sina aktieägare.

Varför ska statsministern tjäna 160 000 kr i månaden samtidigt som massarbetslösheten består och ersättningsnivåerna i arbetslöshetsförsäkringen ligger på skamligt låga nivåer?

Vi kommunister säger att politiker och förtroendevalda ska ha en lön motsvarande en genomsnittlig arbetarlön. Att vara politiker eller facklig företrädare är att sitta på ett förtroendeuppdrag, inte att sitta på ett belöningsuppdrag.

Arbetarrörelsen måste ha en facklig organisering byggd på demokrati och kollektivism där förtroendevalda lever under samma förhållanden som medlemmarna och kan avsättas om de visar minsta tecken på korruption. En riktig arbetarorganisation skulle inte gå med på några försämringar i LAS, utan tvärtom kämpa för trygghet på jobbet.

I Sverige breder otryggheten ut sig. En stor del av problemet är bemanningsföretagen. Denna organiserade otrygghet var inte tillåten i vårt land fram till 1993, då regeringen Bildt tillät dem för att splittra arbetarna och hålla lönerna nere. Därför säger vi: Trygghet på jobben - förbjud bemanningsföretagen, gör dessa till fasta jobb!

På arbetarklassens egen dag protesterar vi kommunister mot att gatubilden i dagens EU-Sverige har förändrats. Att vi alla nu vänjer oss vid att det sitter tiggande människor på gatorna eller att det växer upp rena slumområden i städernas utkanter är en verklig fara för allas vår trygghet.

Tiggeriet på svenska gator föder frustration. Av det välstånd vi skulle få genom EU-medlemskapet fick vi istället öppen och naken fattigdom. Tiggeriet är en direkt konsekvens av EU-medlemskapet. Det är en av anledningarna till varför vi kommunister är och alltid har varit motståndare till EU och dess fria inre marknad.

Vi är inte emot människors möjlighet att röra sig över nationsgränser. Vi är inte heller för att stänga ute fattigdom. Men vi är inte för att EU:s fria inre marknad spelar ut fattigdom och orättvisor mellan länder och på så sätt undergräver sociala framsteg i respektive land.

Rasisternas och populisternas lösning på tiggeriet och fattigdomen är – stäng gränserna, förbjud tiggeri och skicka polisen på de fattiga. EU-förespråkarna påstår att problemen med tiggarna ska lösas av regeringarna i Östeuropa. Men dessa regeringar har inget intresse av att lösa romernas situation. Tvärtom underblåser makthavarna där fattigdomen och förtrycket som gör det möjligt att exportera de fattiga utomlands.

Så länge vi är med i EU måste kraven ställas mot den svenska borgarklassen och deras politiker.

Det var de som lurade in oss i EU och därför de måste ta konsekvenserna av den situation vi nu ser utanför i stort sett varje mataffär. Det är inte acceptabelt att människor i ett rikt land som Sverige ska behöva bo på gatorna eller till och med frysa ihjäl i vinterkylan. Detta gäller oavsett om det är födda vårt land eller om de kommit hit från andra länder.

De kostnader som tillkommer för att se till att nödlidande får mat och tak över huvudet ska givetvis inte läggas på kommuner som redan dignar under EU-politikens nedskärningar och budgetslaveri. En rimlig ordning är att dessa kostnader dras av på medlemsavgiften till EU. En rimlig ordning är att även vi i Sverige ska få folkomrösta om medlemskapet i EU, precis som man i sommar får folkomrösta i Storbritannien.

Förra året betalade Sverige över 44 miljarder kr i medlemsavgift till EU. För Gislaveds kommuns del handlar det om drygt 131 miljoner kr i avgift till det odemokratiska EU-bygget. Pengar som hade gjort mycket bättre nytta som statsbidrag till Gislaveds kommun.

Det är här pengarna ska tas för att lösa frågan om tiggeriet. De som har skapat problemet ska också få betala för det. Här ska även pengarna tas för att bekosta flyktingmottagande och hantera den s.k. flyktingkrisen.

I spåren av denna flyktingkris har vårt land polariserats, Sverigedemokraterna sprider sin rasism och andra står för humanismen och pläderar för helt öppna gränser. Högern och kapitalet ser flyktingarna som potentiella vinstmaskiner. De ser en möjlighet att pressa ned löner och arbetsvillkor för alla i Europa och i Sverige. Storföretagen vet hur flyktingarna ska utnyttjas.

Vi har förståelse för att människor blir oroliga. Oroliga för sina arbeten, för sina löner, för sin vårdcentral och sitt boende. Människor som i mer än 20 år sett hur det blivit sämre, hur välfärden urholkats, hur samhällsservice som posten, apoteken och järnvägen bara blivit sämre. Bostadsbristen är enorm och de bostäder som finns är för dyra. Vi förstår att många ställer sig frågan hur vi ska ha råd att ta hand om hundratusen flyktingar.

Men det är inte flyktingarna som skapat krisen. Det vi ser nu är en kris skapad av den överklasspolitik som grundlades för 25 år sedan. Massarbetslösheten har ju varit konstant sedan dess.

Migrationsverket uppskattar att det svenska flyktingmottagandet i år kommer att kosta 60 miljarder kronor. Det är ungefär hälften av de 20 största företagens aktieutdelning i år. Så vi säger: Låt överklassen betala flyktingkrisen – den kris de själva skapat!

Vägen ur flyktingkrisen går via freden. Sverige ska vara en kraft för fred och nedrustning och vårt land måste bryta allt stöd till den USA-ledda krigspolitiken och försöken att ansluta vårt land till NATO måste stoppas. Det pågår sedan en tid tillbaka ett smutsigt spel för att Sverige ska gå med i krigsalliansen NATO och för att vårt land ska lämna den framgångsväg som givit oss fred i 200 år. Tack vare vår neutralitet och alliansfrihet har Sverige kunnat utvecklas och vara en fredsröst i världens konflikter.

Idag står den borgerliga fyrklövern enad bakom kravet på svenskt Natomedlemskap. Stefan Löfvén strök i sin regeringsförklaring deklarationen att Sverige inte ska ansöka om medlemskap i NATO. Den 25 maj ska Sveriges riksdag besluta om det s.k. värdlandsavtalet med NATO. Avtalet innebär att NATOs kärnvapen kan placeras på svenskt territorium. Avtalet innebär att NATOs soldater ställs över svensk lag. Varken soldater eller personal kommer att kunna åtalas för brott de begår i vårt land. Erfarenheterna från runt om i världen förskräcker, där NATO-alliansens soldater har kommit undan med misshandel, våldtäkter och mord på medborgarna i de länder de har fritt tillträde till.

Frågan om de stora flyktingströmmarna är nära förknippad med NATO-frågan. För vad är orsaken till att miljoner människor nu är på flykt runt om i världen, jo det är krigen som driver iväg dem. Krig som underblåsts och i flera fall skapats av västvärlden anförda av NATO.

2011 var NATO tillsammans med svenska JAS-plan och bombade Libyen. Man måste fråga sig hur bra det är i Libyen idag? Alla de flyktingar som i undermåliga båtar försöker ta sig över Medelhavet har drivits ut på detta dödens hav via de bomber som NATO lät fälla över landet.

2003 anföll USA och deras allierade Irak. Vi vet alla vad det ledde till och vi har alla sett de enorma flyktingströmmar detta anfallskrig ledde till. Men vi har fortfarande inte sett de massförstörelsevapen som USA och de andra krigshetsarna påstod fanns i Irak.

NATO:s insats i Afghanistan har knappast lett till några framsteg i landet. Även här har svenska soldater deltagit i kriget och vårt land är på så sätt medskyldigt till de flyktingströmmar som tvingats gå från landet.

T.o.m. USA:s och NATO:s egna företrädare säger att den flyktingsituation vi ser idag är skapad av dem själva. USA:s förre biträdande finansminister, Paul Craig Roberts, som satt i Ronald Reagans administration kommenterade förra året den europeiska flyktingkrisen med orden:

Europeiska regeringar och deras ovetande befolkning bär själva ansvaret för flyktingproblemet. I 14 år har Europa stöttat Washingtons aggressiva militarism som har mördat och fördrivit miljoner människor som aldrig lyft ett finger mot Washington. Ödeläggelsen av hela länder som Irak, Libyen och Afghanistan – och nu Syrien och Jemen, och USA:s fortsatta slakt på pakistanier i nära samförstånd med en korrupt och förrädisk pakistansk regering, har skapat ett flyktingproblem som aningslösa européer har dragit på sig själva”.

Den tragedi och den flyktingkris vi just nu ser i Mellanöstern, Nordafrika och södra Europa är skapad av Västvärlden och dess militärallians NATO. Alla fredsälskande och humanistiskt sinnade människor gör bäst i att bekämpa upprustningshetsen och ta avstånd från NATO.

För att tvinga övriga NATO-länder att bära en större del av kostnaderna drev USA häromåret igenom att varje NATO-land ska lägga minst två procent av BNP på militär rustning. Det betyder att ett NATO-land som Rumänien lägger miljarder på militär rustning på uppdrag av Washington och Bryssel samtidigt som de inte kan ta hand om sina egna medborgare vilka drivs till att tigga på gatorna i Sverige.

I det polariserade världsläget vädrar bomhögern morgonluft. Framburna av krigshetsaren Jan Björklund och hans supportar på de borgerliga ledarsidorna runkar man nu upp hetsen mot Ryssland. Retoriken från Kalla krigets dagar känns igen. ”De hotar oss, de vill ta Gotland, det kryllar av ubåtar i svenska vatten”.

I hetsen mot Ryssland framhåller man ryska stridsplan som flyger över Östersjön, nära amerikanska krigsfartyg. Smaka på det Sverige och USA är upprörda över att ryska stridsflygplan finns över Östersjön, men man reflekterar inte med en stavelse över vad amerikanska krigsfartyg gör i Östersjön, ett halvjordklot hemifrån. Det faktum att Ryssland till skillnad från USA har östersjökust och att den egentliga frågan bör vara vad USA:s krigsfartyg har där att göra rör inte den svenska journalistkåren i ryggen. Tänk tanken att ryska militärfartyg patrullerade utanför New York och blev bemötta av militärplan från USA. Hade svensk media utmålat incidenten som ett krigshot från USA:s sida?

Jan Björklund och bombhögern vill driva in Sverige i krigsalliansen NATO. Där har vi det största hotet mot vårt land idag. Om högerkrafterna tvingar in oss i NATO kommer Sverige närmare ett krig än vad vi varit på 200 år.

Vi kommunister säger inte en man, inte kvinna, inte krona till imperialismens krig! Den som vill fred och frihet kan aldrig, aldrig, aldrig någonsin vara för NATO. Den som vill fred och frihet kan aldrig, aldrig, aldrig ställa sig på USA:s sida i de konflikter vi ser runt om i världen idag.

En dag som denna måste vi påminna om vad vi kommunister sa och skrev i vår tidning Proletären för fem år sedan när man angrep Libyen. Vi var emot den utländska inblandningen och vi var emot NATO:s bomber över landet. Vi varnade för ett framtida kaos.

Hur blev det? Är det bra i Libyen idag? Hur är det, Västerpartiet och Miljöpartiet – är ni stolta över att ni röstade för de svenska JAS-planens insats i detta krig?

En dag som denna måste vi påminna om vad sa och skrev om Syrien. Vi var och är alltjämt emot utländsk inblandning i denna konflikt. Då för 4-5 år sedan målades vi ut som fähundar som påstods försvara Assads och hans regim och vi var speciellt usla då vi påtalade vilka krafter som den s.k. oppositionen bestod av. Idag vet vi att vi tyvärr hade rätt. Idag vet alla vilka IS och Nousrafronten är och vad de står för. Idag säger sig t.o.m. USA föredra Assad före de olika rebellgrupperna. Krigets första offer är alltid sanningen och det som nu utspelar sig i Syrien är en tragedi.

Vi kommunister stödjer de förtyckta folkets krav på social rättvisa och demokratiska reformer. Våra sympatier finns hos arbetarrörelsen i respektive land. Men aldrig någonsin att vi lånar oss som megafoner åt imperialismen, som den bombhöger och bombvänster som på senare år sluter upp i propagandakriget och hetsar mot Syrien, Libyen, Ryssland eller vilket annat land som just nu råkar stå i skottgluggen för imperialismen.

Aldrig någonsin att vi överger folkens rätt till självbestämmande och statlig suveränitet till förmån för imperialismens falska världssamvete; Aldrig någonsin att vi bejakar imperialismens krig. Vi kommunister säger det enda som en sann fredsvän och humanist kan säga.

Nej till NATO, stoppa aggressionen mot Ryssland, bojkotta Israel och förbjud den svenska vapenexporten.

Vi behöver en ny världsordning, vi behöver en ny politik, vi behöver socialism! Vi i Kommunistiska Partiet arbetar för det, men vi kan inte arbeta för det på egen hand; vi behöver din hjälp. Vi har en plats för dig i våra led.

Tillsammans kan vi uträtta stordåd.

Tillsammans kan vi göra världen mer rättvis.

Tillsammans kan vi bygga ett solidariskt samhälle.

Kom med som medlem i Kommunistiska Partiet, kom med och arbeta för arbetarklassens befrielse.

Låt 1 maj 2016 bli det avgörande avstampet för en förändrad värld.

Röd Front Kamrater!