Artikelarkiv


År 2012
 
Jan Nilssons skrämselkampanjer mot invandrare förvånar ingen. Nu försvarar han sin halländske partibroders antisemitiska uttalanden om ukrainska judar, samtidigt som han inte med ett endaste ord vågar kommentera sina tidigare absurda sifferuppgifter om socialbidragstagare i landet. Erik Anderson 2012-12-09.
Läs mer...

Erik Anderson uppmanar Jan Nilsson Sverigedemokrarerna, att sluta bolla med siffror som inte har med verkligheten att göra. 2012-11-09.
Läs mer...

Kommunstyrelsen beslöt anslå 178 112 kronor för studieresa till Bryssel nu i höst. Kommunisterna röstade mot beslutet och förlorade med röstsiffrorna 13-1 rapporterar Erik Anderson. 2012-09-18.
Läs mer...

Vänta med beslutet om simhallarna till efter valet 2014 uppmanar Erik Anderson till fullmäktiges ledamöter. 2012-08-19.
Läs mer...

Anderstorps simhallSmålandsstenars simhall
Gislaved har blivit omkring 85 procent rikare jämfört med mitten av 70 talet då man ansåg sig ha råd med tre simhallar i kommunen trots det skall simhallarna i Anderstorp och Smålandsstenar utredas med målsättningen att läggs ned. Erik Anderson 2012-06-02.
Läs mer...

Solbacka Reftele
Håll Solbacka terapilokal i Reftele intakt - nej till kontorisering av lokalen. Erik Anderson 2012-05-27
Läs mer...

Frants Staugaard Frants Staugård, professor i internationell folkhälsa, höll ett uppskattat och informativt föredrag om privatiseringen av vård och omsorg och om den så kallade svininfluensan inför ett 25-tal åhörare.
Frants hävdade att massvaccinationen mot ”svininfluensa-pandemin” styrdes av kommersiella, vinstdrivande bolag och institutioner på samma sätt som privatiseringen av vård och omsorg under den nuvarande regeringen. Mötet avslutade med frågestund och fika.

Privatisering av sjukvård är - ”de stora hajarnas öppna hav” (citat Ivan Malinowski).

Arr Kommunistiska Partiet, Gislaved
Kulturhuset Borgen 2012-05-02


Första Maj - Röd Front i Gislaved


1 maj talare Curt Vang1 maj talare Erik AndersonFikat stod  Birgitta Björk och Anders Lönnberg förFika i det gröna
I bländande solsken samlade Gislaveds 1 maj möte 110 mötesdeltagare. Först ut var fullmäktigeledamoten för kommunistiska partiet Curt Vang. Curt gick till hårt angrepp på det ruttna kapitalistiska systemet. Förruttnelsen har gått ännu snabbare under de gångna åren av högeralliansstyre hävdade Curt och fortsatte om högens förslag om höjd pensionsålder och friskolan Karl Oskar som ska etablera sej här i Gislaved. Läs hela Curts 1 maj tal här. Erik Anderson tog upp i sitt tal kommunala frågor om bl a om Johan Orre skolan och internationellt om hyckleriet kring vapenexporten. Eriks tal kommer senare att publiceras här på hemsidan. 1667 kronor plus tre inte helt 100-kronors sedlar samlades in till de kämpande grekiska stålarbetarna.
Läs Gislaveds 1maj flygblad här.

Centerpartiet håller på att utvecklas till ett högerextremt och nyliberalt parti långt till höger om Moderaterna. Man kan undra vad den gamle landsbygdstalesmannen Gunnar Hedlund hade sagt om den omvandling som hans parti genomgått under Maud Olofsson med fortsatt rättning högerut under Annie Lööf? Curt Vang 2012-04-29.
Läs mer..

Vad vill vänsterpartiet i Gislaved med sitt tyckande si eller så? Erik Anderson har synpunkter på vänsterpartiets aggerande i Gislaved. 2012-04-24
Läs mer...

Lennart Thor är upprörd över att han fått vårt lokala flygblad trots att det står ”Ej reklam” på hans brevinkast alt brevlåda. Erik Anderson 2012-04-24
Läs mer...

VN meddelar att friskolan Karl Oskar drar igång till hösten. Erik Anderson 2012-02-24.
läs mer...

JohnOrre byggnaden
Förspill ej detta gyllene tillfälle att till stora delar lösa kommunens lokalbehov med JohnOrrebyggnaden. Erik Anderson 2012-02-08
Läs mer...

Belysningspunkter vid busshållplatser viktigt det utreds vidare. Erik Anderson 2012-01-27
Läs mer...

Insamlingsplats
Vilken policy kommer Gislaveds kommun ha i samband med insamling av kläder i behållare utplacerade på kommunal mark? Erik Anderson 2012-01-29
Läs mer...

Gör ej någon omfattande och dyr tillbyggnad av kommunhuset, samla istället förvaltningar och kontor i Johan Orre-byggnaden. Erik Anderson 2012-01-11.
Läs mer...