Som slöjdlärare i många år på Lundåkerskolan vill jag kommentera turbulensen kring skolpolitikers och tjänstemäns USA- resa. Först håller jag med i mycket av kritiken men finner det underligt att partipolitiskt aktiva lärare från folkpartiet kritiserar beslutet utan med ett endaste ord nämna att även folkpartiet sitter med i Barn och Utbildningsnämnden. Undertecknad har inte läst om några protester eller andra yrkanden från det hållet. Man måste i ordningens namn först ta kontakt med ”sina politiker” och fråga varför dessa inte försökt stoppa resan och utgiften. Eller hur? Folkpartiets ordinarie ledamot i BUN heter Elisabeth Lindroth och ersättare heter Malin Eriksson. Vad har dessa gjort? För övrigt sitter Vänsterpartiet med en ledamot i BUN, Irene Fröne, vad har hon gjort för att stoppa resan?
När och av vilka fattades beslutet?
I övrigt tycker undertecknad det är anmärkning att så lite satsas på alternativa skolmiljöer så elever och lärare kan koncentrera sig på undervisningen. Resans kostnad på 160 000 är min ordinarie budget för material och materiel i slöjdundervisningen i sex år. Tyvärr har jag ofta fått säga nej till elever som efterfrågar mer materiel. Min chef har dock gett mig extra- anslag under hösten så ingen skugga på det hållet.

Claes Arlid
Slöjdlärare på Lundåkerskolan
Ersättare i fullmäktige för kommunistiska partiet.

Skriv i gästboken eller kommentera artikeln här
Här skickar du kommentaren till Webmastern
Ditt namn:
Din e-post: