Uttalande från däckarbetare i Gislaved

   Genom Continental koncernens avisering om nedläggning har vi arbetare ställts inför en mycket svår och ohållbar situation som kommer att få mycket svåra sociala och ekonomiska konsekvenser för både enskilda och för kommunen. Inte mindre än 774 anställda riskerar jobben genom Continental-koncernens hänsynslösa agerande. Ett beslut som vilar på mycket tvivelaktiga grunder.
   Framhärdar Continentals ledning sitt beslut måste svenska regeringen och staten agera kraftfullt och beslutsamt för att på olika sätt garantera jobben i Gislaved. Allt annat vore ett brutalt svek mot oss.
   Vi kräver att näringsminister Björn Rosengren använder sin ministerpost för att tvinga Continental att fortsätta driften i egen eller annans regi.
   Vi kräver av regeringen raka och klara uppgörelser om jobben på däckfabriken.
 
 
Resolutionstexten antogs enhälligt av 430 arbetare på Gislaved Däck AB under fyra fackliga informationsträffar.