Folklig kontroll över samhällsviktiga funktioner

I ett modernt samhälle är tillgång till billig och driftsäker el en absolut nödvändighet för ett fungerande socialt liv. Men så är det inte i dagens avreglerade och monopoliserade svenska kapitalism.
Stormen över Sverige visar att kraftbolagen för snöd vinnings skull försummat sitt samhällsansvar. Om profiten inte tillåtits styra och linjenätet lagts i jord hade skadeverkningarna minimerats. Det samma gäller försummat underhåll av ledningsgator.
I enlighet med EU:s påbud avreglerades den svenska elmarknaden 1996. Men följden har inte blivit den av politikerna utlovade större konkurrensen med lägre priser. Tvärtemot har priserna stigit kraftigt och elmarknaden domineras i dag av totalt av tre jättebolag. Svenskägda men numera bolagiserade Vattenfall, finskägda Birka/Fortum och så det i våra trakter ökända och tyskägda Sydkraft. Dessa marknadsstyrda bolag svarar för 70 procent av försäljningen till konsumenterna och producerar 90 procent av elen.
Dessa giganter gör enorma vinster samtidigt som de kraftigt skär ned på personal, underhåll och nödvändiga investeringar. I november 2003 räknade tidningen Affärsvärlden ut att dessa tre bolag året innan gjort övervinster på gigantiska 11 miljarder kronor. Det motsvarar 1200 kronor per svensk.
Nu aktuella Sydkraft är ett exempel på den EU-inspirerade liberaliseringens verkningar.
Samhällsviktiga funktioner skall naturligtvis inte vara privatägda och dessutom sälja ut ägandet till utländska ägare minskar ytterligare möjligheten till samhällelig kontroll av elproduktion och eldistribution.
I Gislaveds kommun har vi sett följderna av de fria marknadskrafternas ohämmade verkningar.
Jag anser att vi från fullmäktiges sida skall stå upp för våra kommunmedborgare genom att avkräva regering och riksdag att dessa lagstiftar om begränsningar i bolagens profitambition för att tvinga elbolagen att satsa på biligare el och säkrare nät. Om inte detta räcker är nästa steg att samhället tar över hela elproduktionen och distributionen. Detta skulle medföra en möjlighet till folklig kontroll, billigare el och säkrare leveranser.

2005-01-26 Gislaved
Curt Vang
Kommunfullmäktigeledamot för Kommunistiska Partiet

Skriv i gästboken   vad du tycker, eller kommentera artikeln här:

Ditt namn: 
Din e-post: