Tafsa inte på lokalbidragen till de gamla invandrarföreningarna

Genom förändringar i fritidsnämndens bidragsregler, så har ett antal gamla invandrarföreningar förlorat sina lokalbidrag. Detta upplever jag som beklagligt. Det handlar om mötesplatser för grupper som i många fall kom hit till vår kommun redan på 60- och 70- talet och som bidragit till kommunens tillväxt genom att ha arbetat i årtionden inom produktionen. Dessa människor skall självklart röna uppskattning, men har tyvärr istället fått se det kommunala stödet dras in.
Det rör sig inte om några större bidrag, men de känns viktiga ur ett rent kulturellt perspektiv och jag vill därför yrka på att den kulturella aspekten läggs in i en bidragsbedömning och handläggs inom ramen för kulturnämndens arbetsområde.

Gislaved 2005-01-26
Curt Vang
Kommunfullmäktigeledamot för Kommunistiska Partiet

Skriv i gästboken   vad du tycker, eller kommentera artikeln här:

Ditt namn: 
Din e-post: