Tillåt inte EU trasa sönder Sverige


Första maj i år utvidgas EU med 10 nya länder, däribland Polen och baltstaterna i vårt närområde. Alla är låglöneländer runt Östersjön. Räkna med att EU: s regler om fri rörlighet kommer att påverka svenska arbetsmarknaden på ett för arbetarklassen mycket negativt sätt. Då kan fabriksarbetare, byggnadsarbetare, chaufförer, verktygsarbetare, hembiträden, anläggningsarbetare och andra löntagare fritt importeras hit till Sverige. Risken för lönedumpning är uppenbar. Lönerna för polska och baltiska arbetare ligger idag på motsvarande 18 – 28 kr i timmen i dessa länder. Det är inte underligt att svenskt Näringsliv (tidigare SAF) gnuggar händer.
Det häpnadsväckande är att såväl de borgerliga partierna som svenska regeringen inte har ordnat regler för arbetskraftimporten hit till Sverige. Andra länder har gjort det, Göran Persson tvekar. Och han tvekar i en situation av skyhög arbetslöshet här i Sverige. Idag är exempelvis nästan var sjätte byggnadsarbetare utan jobb och sista veckan i januari stod 384 000 utan jobb i Sverige. Nu riskerar importerade arbetare att ställas mot arbetarklassen och arbetslösa i Sverige. EU har ju arbetskraftens fria rörlighet som en av sina hörnstenar.
Den andra hörnstenen är som bekant kapitalets fria rörlighet.  Och följderna av den har vi sannerligen fått känna av här i Västbo i samband med att Continental lade ner fabriken i Gislaved och med en halv miljard i EU-stöd flyttade verksamheten till Portugal. 800 personer förlorade sina jobb.
Efter mer än 10 år som EU-medlem har det svenska samhället i grunden förändrats. I helt fel riktning. Massarbetslöshet, gigantiska företagsvinster, enorma klassklyftor och ett accepterande av direktörers och aktieägares ofantliga girighet, social utslagning, avreglering och privatisering av statliga järnvägen, posten och televerket, nedskärningar inom vård och omsorg, privata skolor och en marknadsanpassning av energipolitiken vilket medför att många hushåll dignar under enorma elräkningar. Allt detta för att harmonisera Sverige till marknadens diktat inom EU-området. Hur länge skall vi tillåta EU att fullständigt trasa sönder det Sverige som en gång i tiden hade en välfärdspolitik känd över hela världen?

2004-02-03
Curt Vang, KPMLr

Skriv i gästboken   vad du tycker, eller kommentera artikeln här:

Ditt namn: 
Din e-post: