Plocka pengarna där dom finns

Nedrustningen av sjukvården fortsätter. Det är ofattbart att vi vanliga människor tillåter denna slakt av välfärd och en god sjukvård. På senare tid har tankar förts fram omkring Värnamo sjukhus framtid. Det är skrämmande tankar.
Bakom nedskärningar ligger penningbrist. Det påstår åtminståne borgerliga och socialdemokratiska politiker. Men det är ren lögn. Det finns oerhört gott om pengar. Låt oss ta ett exempel.
År 2003 betalade Sverige 24 miljarder kronor i medlemsavgift till EU. Den summan skulle räcka till att nyanställa 69 000 personer i vården. Varför ska vi gödsla dessa enorma summor på EU-byråkratin och EU: s absurda jordbrukspolitik, när det saknas pengar till vården? Inom några år beräknas Sveriges medlemsavgift höjas till över 30 miljarder. Till vilken nytta? Det finns flera ställen att plocka pengar. Vem har glömt det fullständigt moraliskt vidriga rofferi som Skandiadirektörerna ägnade sig åt, eller Percy Barneviks skamlösa ambition att plocka ut en fallskärm på hundratals miljoner – för att inte tala om det allmänna inkomstläge som svenska direktörer skaffat sig under 90-talet. Dessa direktörers och aktieägares skatteinbetalningar minskade i början av 1990-talet med gigantiska 191 miljarder kronor. Det var följden av sänkta skatter för höginkomsttagare och kapitalägare. Dessa pengar har fortsatt att förvandlas till än större privata förmögenheter för en liten grupp i samhället.
Klasskillnaderna har vuxit enormt under det senaste decenniet.
Vi får inte glömma att bolagsskatten i Sverige är det näst lägsta i EU. Bara Irland har lägre. Trots det matas vi fulla av svenskt Näringslivs (fd SAF) propaganda om att rikt folk och företag dignar under skattebördor. Ingen beskrivning kan vara falskare.
När det offentliga åtagandet inom sjukvården begränsas, så blir vården inte längre likvärdig för alla, Rätten till vård avgörs av betalningsförmågan. Ett skattefinansierat vårdsystem, lika för alla, ersätts av ett allt mera privatfinansierat via privata försäkringar. Vill vi verkligen ha det så här? Vill vi ha ett samhälle där människor utestängs från vård för att de är arbetslösa eller för sjuka för att få teckna försäkringar? Vill vi att rätten till vård skall avgöras av om man är rik eller fattig? Nedskärningspolitiken och det systemskifte som vi nu är mitt uppe i är ett uttryck för en inhuman och cynisk högerpolitik. Den måste stoppas.

2004-02-03
Curt Vang, KPMLr

Skriv i gästboken   vad du tycker, eller kommentera artikeln här:

Ditt namn: 
Din e-post: