Vad betyder det att vara kristen? Med Livets Ord kom en extrem politisk högerorientering in i den kristna världen. Denna högerinriktning tycks hela tiden förstärkas. Senast var det när Plymouthbröderna i Smålandsstenar i egenskap av fabrikörer ville attackera kollektivavtalet som löneregleringsgrund på svenska arbetsmarkanden.

Varenda svensk löntagare vet innerst inne med sig, att skulle kollektivavtalet krossas som företeelse, så skulle det bli fritt fram för fabrikörer och arbetsgivare att starta en lönedumpningskarusell. Därför måste kollektivavtalet med alla medel försvaras.
Det var en ren högerattack från Plymouthbrödernas sida som vissa ytterlighetsgående högermoderater ivrigt tillskyndade. En av dessa var riksdagsmannen Bengt-Anders Johansson. Plymouthbröderna spelade upp ett scenario av sårade religiösa känslor. Skalar man bort deras hyckleri, så handlar det i själva verket främst om de i Bibeln utpekade dödssynderna girighet och högmod. De visade upp en nitisk hatfullhet mot löntagarkollektivet som påminde om de hatkampanjer som kapitalistiska företagare stod för i USA för åtskilliga decennier sedan. Att göra vad som helst för profitens skull kan näppeligen karakteriseras som annat än girighet. En veritabel dans kring mammon och guldkalven. Var finns det kristna sinnelaget i detta beteende? Jämför det med Jesus kraftfulla hantering av månglarna i templet. Han hade säkert – om han funnits i dag – pekat ut Plymouthbröderna som profithungriga fabrikörer som i högmod skiljer ut sig från gemene man. Denna deras elitistiska tanke kring herre och tjänare (fabrikör och anställd) hade den historiske Jesus med all säkerhet naglat fast som högmod. Hans ideal var bordsgemenskap, kärleksbudskap och egendomslöshet. Att bemöta sin nästa som man själv skulle vilja bli bemött. Lika värde och solidaritet. Inte Plymouthbrödernas girighet, högmod, elitism, dogmatism och sekterism.
I Markusevangeliet säger Jesus: ”Ett fattas dig: gå bort och sälj allt vad du äger och ge åt de fattiga; då skall du få en skatt i himmelen. Och kom sedan och följ mig.” Vilken avgrund är det inte mellan Jesus och Plymouthbröderna!
Eller Johannes Döparen som kräver att ”den som har två livklädnader, han skall dela med sig åt den som inte har någon och den som har matförråd skall göra sammalunda”. Har man inte den inställningen är man ”huggormars avföda”. Detta är tankegångar som rimmar väl med det latinska ordet ”communis” varifrån begreppet kommunism härstammar. För mig framstår såväl den historiske Jesus som Johannes Döparen som sociala revolutionärer som absolut inte i något avseende kan kopplas ihop med högerkristna rörelser som Plymouthbröderna och Livets Ord.
När jag i min barndom gick i söndagsskola, så fick jag och de andra barnen oss själsligt till livs att det vart svårare för en rik att komma in i himmelriket än för en kamel att komma igenom ett nålsöga. I dag kräver Plymouthbröderna att man inte skall beblanda herre och tjänare och att man skall kunna berika sig än mer genom att smula sönder kollektivavtalet. Den kristna världen ter sig allt mer upp och nervänd och otroligt högerorienterad. Var finns alla vänstermänniskor inom kristenheten, alla människor med ”ogrumlat öga”?

2007-03-21
Curt Vang
Kommunistiska Partiet, Gislaved


Skriv i gästboken vad du tycker, eller kommentera artikeln här:
Här skickar du kommentaren till Webmastern
Ditt namn: 
Din e-post: