”Valfrihet i barnomsorgen” – en kristdemokratisk kampanj

Under den förledande parollen om ”valfrihet i barnomsorgen” har en grupp kvinnor från Anderstorp samlat in namn med krav på en folkomröstning. På ytan kan det förefalla väldigt gulligt och demokratiskt. Men gruppen är bara en täckmantel för kristdemokraterna som stöttat det hela med utspel och annonser.

De vill uppenbarligen ha kommunala bidrag för att stanna hemma med sina barn. Inte så att dessa bidrag i så fall ska vara behovsprövade utan tvärtom skall utgå till, i många fall, mycket väletablerade och burgna familjer. Ett slags kommunalt bidrag till alla – även de rikaste – barnfamiljer. Man kan undra om detta är ett första steg i riktning mot att kommunerna skall ge bidrag till höginkomsttagande familjer så att de rikaste av dessa skall kunna skaffa sig barnpigor? Men är det verkligen så vi ska använda kommunala skattemedel Att ge bidrag till dessa familjer? Nej, naturligtvis inte. Vi skall se till att ordna en kommunal barnomsorg med kvalitet. Detta för att ge kvinnor samma möjlighet som männen att kunna ta och sköta en anställning. Det upprop som Anderstorpskvinnorna går ut med är en ren kvinnofälla. Man vill ta pengar från kommunen och ge till kvinnor som stannar kvar i hemmet. Det är en familjepolitik som luktar Alf Svensson på gränsen till det outhärdliga.
   Kristdemokraterna står som bekant inte för någon speciellt feministisk politik. Tvärtom är kristdemokraterna ett parti som är oerhört konservativt – för att inte säga rent bakåtsträvande – i sin politiska ambition. Det är ett högerparti, med många inslag av högerkristen moralism, som i många frågor står till höger om moderaterna. Åtminstone i värdemässiga sammanhang. Det är dessa krafter som vill ha så kallad ”rättvisa” i barnomsorgen. Deras mål är självklart att återbörda kvinnorna till hemmet. Därför driver de en kampanj för att vi skall ge kommunala skattepengar till de mödrar som väljer att stanna kvar i hemmet. Skulle detta vara ett led i kvinnors rätt till ett självständigt och eget yrkesliv och genom detta jämlika villkor med mannen? Självklart inte. Kristdemokraterna vill rusta ned den offentliga servicen i samhället (i detta fall barnomsorgen) för att istället dela ut skattepengar till hemmavarande mödrar. Låt oss genomskåda vad den här kampanjen går ut på och sätta stopp för de högerkristnas attacker mot vår offentliga barnomsorg. Det gagnar såväl kvinnor som barnen.

Curt Vang, kommunstyrelseledamot för KPMLr, Gislaved

Skriv i gästboken   vad du tycker, eller kommentera artikeln här:

Ditt namn: 
Din e-post: