Motion till Gislaveds fullmäktige:

Rädda barnens rapport om barnfattigdomen i Sverige 2004 visar tydligt att skillnaderna mellan barnen alarmerande nog har ökat. Klyftorna växer mellan de rikaste och de fattigaste barnfamiljerna i Sverige.
I en rapport från socialdepartementet från 2004 om barn i ekonomiskt utsatta miljöer framgår att barnbidraget har förlorat i värde de senaste tio åren. Särskilt drabbade är de barn som lever i familjer som får socialbidrag. Trots detta omfattas dessa barn inte av den generella barnbidrags-höjningen om 100 kr som nu träder i kraft den 1:e oktober 2005. Orsaken är att socialbidraget reduceras med motsvarande summa som barnbidraget höjs. Detta betyder att redan utsatta barn inte får ta del av den ökande välfärden på samma sätt som andra barn.
Med hänvisning till ovanstående yrkar Kommunistiska Partiet att Gislaveds kommun inte sänker försörjningsstödet när barnidraget höjs.

2005-09-22
Curt Vang, Kommunistiska Partiet


Skriv i gästboken   vad du tycker, eller kommentera motionen här:

Ditt namn: 
Din e-post: