Curt Vang, vad är den viktigaste frågan för er kommunister just nu?
- Tveklöst kampen för allas rätt till ett jobb och att slåss för att välfärden inte rustas ner. Det är anledningen till att vi just nu går ut med ett flygblad som kompletterar detta lokala flygblad som har rubriken ”För arbete, välfärd och rättvisa!”. Jag uppmanar verkligen alla politiskt intresserade att läsa detta medföljande förslag till handlingsprogram. Bara i Gislaveds kommun delar vi ut detta blad i 7 – 8000 exemplar.
Har ni något på gång i internationellt hänseende framöver?
- Ja,. Lördagen den 26 november klockan 14.00 får vi ett verkligt intressant besök hit till kulturhuset Borgen i Gislaved. Då kommer Kubas ambassadör hit till Kommunistiska Partiet för att tala om den utsatthet som präglar situationen på Kuba och deras kamp för rättvisa och jämlikhet, som i årtionden saboterats av det imperialistiska och aggressiva USA. Alla antiimperialister är hjärtligt välkomna att komma och lyssna på ambassadör Jorge Peyret. Det är ett utomordentligt bra sätt att visa sin solidaritet med Kuba.
Några kommunala frågor som du egenskap av kommunstyrelseledamot vill nämna?
- Ja, det finns åtskilligt. Ett exempel i raden. På senaste kommunfullmäktige enades borgare och sossar om ett avtalsförslag som öppnar upp alla dörrar på vid gavel för en privatisering av förskolor och fritidshem. Det är skandal! Ingenting i någon som helst central lagstiftning tvingar kommunen att tillåta vinsttänkande kring våra barn, men överallt skall tydligen krämarmentalitet och profitsträvanden få råda. Vårt alternativ var oerhört klart. Vi ville att fullmäktige skulle fatta ett beslut om att privata förskolor och fritidshem inte skall finnas i kommunen. Vi vill ha en offentligt ägd, högkvalitativ kommunal verksamhet. Borgare och sossar vill istället skattesubventionera verksamhet som drivs av vinsttänkande bolag som aktiebolag, handels- och kommanditbolag, bostadsstiftelser, enskilda personer, föreningar och religiösa sammanslutningar. Vi tycker det är helt fel! Privatiseringshysterin på skattebetalarnas bekostnad måste stoppas!

2005-10-27 Proletären Gislaved


Skriv i gästboken   vad du tycker, eller kommentera artikeln här:

Ditt namn: 
Din e-post: