Interpellation till fritidsnämndens ordförande

Som bekant ändrades fritidsnämndens bidragsnormer 2005-01-01. Som en följd av detta förlorade en del äldre föreningar som exempelvis gamla invandrarföreningar sina bidrag. Något som vi kommunister inte ansåg rättvist då dessa föreningar samlar invandrare som bott i Gislaveds kommun sedan åtskilliga år tillbaka och att dessa genom sitt boende och arbete i kommunen borde ges möjlighet till aktivt föreningsliv. Vi vill därför att fortsatta bidrag skulle utgå till de föreningar som förlorade sina bidrag. Fritidsnämndens motivering till att dessa föreningar inte skulle ges fortsatt bidrag var att de inte bedrev någon riktad ungdomsverksamhet. Detta är kanske en sanning med behov av viss modifiering. Så har exempelvis den aktiva grekiska föreningen i Anderstorp en verksamhet som i åldershänseende sträcker sig över ett flertal generationer och där även barn har nytta av föreningens existens, även om den inte är riktad och kontinuerlig.
Min fråga är därför varför Hällabäcks IF enligt uppgifter i media beviljats bidrag då inte heller den klubben driver en riktad barn- och ungdomsverksamhet? Det finns säkert goda anledningar till att Hällabäcks IF fått bidrag från fritidsnämnden, men borde då inte en generellt ”bred bedömning” av bidragsrätten kunna gälla för andra föreningar? Och i så fall – varför är det inte så? Avser ni att göra dessa förändringar?

Gislaved den 2005-11-09
Curt Vang
Fullmäktigeledamot för Kommunistiska Partiet


Skriv i gästboken   vad du tycker, eller kommentera artikeln här:

Ditt namn: 
Din e-post: