Motion om sinnenas trädgårdar

Skapa sinnenas små trädgårdar i anslutning till kommunens äldreboenden. Det behöver inte vara några gigantiska trädgårdsanläggningar, men däremot små områden med en mycket genomtänkt estetisk planering. Grönskan, dofterna och den fint genomtänkta planeringen skulle då bli en fantastisk mötesplats såväl som en kontemplativ plats med möjlighet att falla till ro.
Oavsett var vi befinner oss i livet har vi rätt till att få stimulans och till platser som inger en inre harmoni likaväl som ett liv i nivå med vad man kroppsligen har lust och ork till. En trädgård är en plats som kan erbjuda detta. Man kan bara finnas till, eller man kan – helt i sin egen takt – ta aktiv del i trädgårdens formande.
Under 90-talet har alltmer trädgårdstanken blivit en del av en genomtänkt friskhetsfaktorside´ och rehabiliteringstanke inom omsorgen om äldre och sjuka. Moderna läkarrön och forskning ger vid handen att just naturen på ett betydande sätt kan bibringa människor hälsa och välbefinnande.
Vi kan således slå fast att en sinnenas trädgård både motverkar sjukdom samtidigt som det finns ett läkande inslag där exempelvis människor som drabbats av demenssjukdom vinner ökad grad av harmoni. Vissa äldre eller handikappade människor finner stimulans i att medverka vid trädgårdens skötsel (hur liten omfattning som helst) eller i bara kraft av att finnas ute i detta naturrum. Svensk forskning visar att gamla personer som vistas ute i parker använder mindre medicin sover bättre och får bättre allmänkondition, minne och koncentrationsförmåga.
För äldre människor kan det dessutom handla om att många starka minnen är förknippade med växter, träd, buskar, färger, ljudet av porlande vatten, en grönskande trädgårdsberså, en vacker trädgårdsbänk bland träden, en liten kryddtäppa… Det är ur sådana minnen vi hämtar kraft och livsvilja under resten av livet och som vid återupplevelser gör os väl till mods.
Mot bakgrunden av detta skulle jag vilja att kommunfullmäktige fattar ett beslut om att undersöka i vilken utsträckning det är möjligt att tillskapa små sinnenas träd-gårdar i anslutning till våra äldre och handikappboende (som i dag säkert har väldigt olikartade förutsättningar) samt även knyta detta till behovet av anställningar av trädgårdsmästare (gärna med stora insikter och förståelse för grönskans och formens betydelse för mänsklig hälsa).
Denna tanke kunde även utökas till att handla om våra förskolor och skolor. Detta eftersom forskning visar att barn som vistas i vacker och omväxlande utemiljö leker fler och mer varierande lekar samt får bättre motorik och koncentrationsförmåga.

Gislaved den 2005-12-28
Curt Vang
Kommunfullmäktigeledamot för Kommunistiska Partiet


Skriv i gästboken   vad du tycker, eller kommentera artikeln här:

Ditt namn: 
Din e-post: