Motion om ljussättning

I ett flertal kommuner har man börjat arbeta med ljussättning som ett sätt att försköna miljön. Så har exempelvis Ängelholm ordnat med en estetisk och genomtänkt upplysning av delar av Rönne å som rinner genom tätbebyggelsen. Designers och konstnärer har arbetat med ljussättning av det offentliga rummet även på andra platser i landet. Detta i nära samarbete med den tekniska, kulturella och planerande sidan inom kommunal förvaltning.
Jag tycker att berörda kommunala nämnder och deras tjänstemän kunde uppta ett samarbeta med exempelvis skolor med inriktning på offentlig utsmyckning för att tillsammans lokalisera vackra platser som exempelvis de delar av Nissan som rinner genom tätorten, vackra broar, parkområden, offentlig konst, vackra offentliga byggnader, kulturellt intressanta platser, vackra områden vid vatten, hårt frekventerade promenad- eller cykelstråk i – eller i anslutning till – tätorter och andra områden där ljussättning kan vara estetiskt intressant att arbeta med. Förutom att vi bor i ett land med ett mörkt vinterhalvår där just denna form av försköning kan vara på sin plats, så medför också en konstnärlig ljussättning att människor känner sig tryggare i si närmiljö. Vacker ljussättning blir orienteringspunkter i mörkret och bidrar till att öka tryggheten kvällstid. Brottsförebyggande rådet, Brå, har exempelvis i Göteborg startat s.k.” trygghetsvandringar” med syfte att lokalisera miljöer som kan göras mänskligare och tryggare. I dessa samanhang kan estetisk ljussättning vara en framkomlig väg.

Gislaved 2005-12028
Curt Vang
Kommunstyrelseledamot för Kommunistiska Partiet


Skriv i gästboken   vad du tycker, eller kommentera artikeln här:

Ditt namn: 
Din e-post: