Nej till friskolor
 
"Säg nej till friskolor - höj kvalite´n på den kommunala skolan istället,  för en jämlik och rättvis skolgång". Det menar Curt Vang i sin motion ställd till kommunfullmäktige i torsdags.
Motion:
Stoppa den nyliberala friskolehysterin! Alla, säger alla, elever ska ha rätt till en god och likvärdig skola som garanterar varje enskild elev möjligheten att få den bästa undervisningen. Målet måste vara en skola som ger alla elever en bra undervisning och därmed en så likvärdig start som möjligt i livet. I kölvattnet av många års nedrustning av den offentliga skolan, har högerkrafterna sett en möjlighet att slita loss bitar av den offentligt finansierade utbildningen in i privatskolornas hägn. Helt klart har det handlat om rika, välmående grupper i samhället har sett en möjlighet till ökad social ojämlikhet och segregation genom att hävda den numera slitna och urvattnade parollen om "ökad valfrihet". En valfrihet som när man analyserar den, alltid handlar om de besuttnas valfrihet på de sämre ställdas bekostnad. Nu har det gått så långt att friskoleutvecklingen rent av hotar den offentliga skolan och senast hörde vi talas om att det kommunala Per Brahe-gymnasiet i Jönköping var på väg att avveklas på grund av att verksamheten skulle läggas ut på friskolor eller privat entreprenad. Att vinstdrivande företag på detta sätt kan roffa åt sig skattepengar underminerar självklart den offentliga skolan. Därför är det ovärdigt ett demokratiskt samhälle att fortsätta bejaka en sådan vansinnig utveckling. Utbildning på profitbasis innebär självklart att friskolor i framtiden helt sonika slår igen sin verksamhet om aktieägarna inte tycker verksamheten är tillräckligt inkomstbringande. Självklart kommer det förstås att finnas kvar ett antal elitskolor, med höga terminsavgifter plus offentlig finansiering, dit rika föräldrar kan fortsätta att skicka sina barn för att dessa skall kunna frotteras med den nyrika atmosfären och knyta de rätta kontakterna redan tidigt i ungdomsåren. Detta är självklart hela den nyliberala grundtanken: vidga klassklyfterna i Sverige. De privatskolor som läggs ner skapar i nästa steg  självklart kommunala problem. För barnen och ungdomarna skall ju självklart ge dessa en fortsatt undervisning. Alltså kan kommunen stå där med problemen i sitt knä när privatskolor slås igen av olika skäl. Verkligen inte något gott resursutnyttjande av skattemedel. Dagens friskolelagstiftning garanterar att exempelvis varje gymnasieelev som väljer friskola får med en summa från den offentliga skatten som urlakar kommunens möjlighet till planering och god undervisning. Eleverna som är kvar i den kommunala skolan betalar alltså de frikostiga bidragen till friskolorna i form av nedrustning av den offentliga skolan. Och det som blir över av bidrag till friskolorna behöver inte återbetalas utan kan lika gärna hamna i aktieägarnas fickor. Nyligen läste jag några kloka ord av en lärare som skrev att "de intryck av världen och medmänniskorna som förmedlas i skolan under ungdomsåren präglar en människa för resten av livet. Man lär sig människor med olika förutsättningar och accepterar dessa. Olikheterna utgör styrkan. Friskolan är dess motsats. Här träffas istället de med gemensamma intressen, åsikter och viljor, de som valt samma ämnen och inriktningar,  om det sen är IT eller religiös ide´tradition. Den gemensamma skolan är den oas vårt samhälle behöver. Här lär sig barnen att människovärdet är detsamma oavsett ekonomisk och social bakgrund. Det är en god vaccination för framtiden." Alltså måste alla satsningar göras på att höja kvalite´n på den kommunala skolan - inte att tillåta en fortsatt utarmning genom att acceptera friskoletanken. Mot bakgrund av ovanstående yrkar jag därför på att kommunfullmäktige formulerar ett kraftigt avståndstagande från friskolereglerna och skickar detta uttalande till regering och riksdag. För en bra, jämlik, demokratisk och rättvis skolgång! Nej till friskolor! Jag yrkar vidare på att detta förslag till yttrande skall förläggas fullmäktige före årets slut.
 

Gislaved den 000922
Curt Vang
Fullmäktigeledamot för KPMLr