Motion

Det har visat sig att de allra fattigaste barnfamiljer i Sverige inte alls kommer i åtnjutande av barnbidragshöjningen. I Sverige lever mer än 150 000 barn i familjer som är så gott som ständigt beroende av socialbidrag för att kunna överleva. Detta är i sig ett skrämmande facit av arbetslöshet, dålig arbetsmarknadspolitik och rader av sociala nedskärningar under 1990-talets EU-anpassning.
Alla dessa barn och deras familjer lever i en ständig rundgång. Stiger någon inkomst eller förändras ett bidrag, så innebär det ändå att riksnormen för socialbidrag ligger fast. I detta fall innebär det således barnbidragsökningen räknas in som inkomst för alla dessa barnfamiljer och att de inte alls får tillgodoräkna sig barnbidragshöjningen, så måste vi kommunalpolitiskt först gå in och ändra i socialbidragsnormen.
Utifrån ovanstående, så föreslår undertecknad, att Gislaveds kommun i likhet med andra humanistiskt sinnade kommuner, gör denna ändring. Detta beslut bör tas skyndsamt. det är minst sagt en rättvisefråga,

Gislaved den 010118

Curt Vang
ledamot för KPMLr