Insändare till Finnveden

Väck med profiten ur vårdtänkandet!
 

    Moderaten Bengt-Anders Johansson vill sälja ut delar av ädreomsorgen i Gislaveds kommun till lägsbjudande profitörer. Detta kallar han och de övriga borgarna för "valfrihet". När moderater, kristdemokrater och folkpartister slänger ordet "valfrihet" omkring sig, så borde alla läsa ut "fri exploateringsrätt" istället. Det ger en vämjelig vomeringskänsla. 
   I Hälsingborg har redan det moderata kommunalrådet Jerker Swanstein genomdrivit en utläggning av äldreomsorgen på privata marknaden. Snabbt sålde man i mitten av 90-talet ut stora delar av omsorgen till enskilda profitörer eller större bolag. Med förödande resultat både för gamla och de vårdanställda som fick i löner som ibland för timanställda låg under 11000 kr per månad och mängden av avskedanden (eftersom affärside´n handlar om att större profit utfaller ju mindre bemanning man har). Nu har hela privatiseringsprojektet i Helsingborg totalkollapsat. Från att ha rört sig om 40 procent av vården håller nu kommunen på att rensa upp i träsket som de privata bolagen lämnat efter sig och inom några år har alla entrepenörsavtal gått ut. De privata bolagens sliskiga affärsprogram om "kropp och själ med omtanke" visade sig bara handla om att så snabbt som möjligt kunna mjölka så stora vinster som möjligt ur vården.
   En av de tidigare privata vårdbolagsägarna, Horst Hubner, anser att "äldreomsorgen skall läggas ut på den fria marknaden. Dumförklara inte de gamla utan låt dem välja sin äldrevård". Precis samma argument som moderaten Bengt-Anders Johansson använder sig av. Det är lätt att se vems ärenden han går. Profitörernas.
Nu kommer det att kosta miljontals kronor i Hälsingborg att rensa upp efter moderata marknadsexperimentet. Samma experiment som herr Johansson försöker pådyvla oss här i Gislaved.

Curt Vang
Kommunfullmäktigeledamot för KPMLr, 
010125 Gislaved