Moderaternas girighet är omättlig.  Moderatprofilerna Bengt-Anders Johanssons och Per-Anders Johanssons moral tycks vara den egna plånbokens tjocklek.

   Moderat politik är girighet upphöjd till politisk doktrin. Därför ter det sig skrattretande när de bägge moderatprofilerna Bengt-Anders Johansson och Per-Anders Johansson i insändarspalterna förhäver sig och påstår att de vill förbättra sjukvården. Förhållandet är det rakt motsatta. Ta hyrläkarna som exempel. Bemanningsföretag växer upp som giftsvampar ur jorden när de luktar sig till att det finns pengar att tjäna. Giriga läkare säljer sig villigt och kräver dubbla löner för att studsa in som hoppjerkor än här än där. Inte är det av  omtanke om sjuka människor som detta marknadssystem fått breda ut sig. Och var finns dessa läkares etik? Deras moral tycks vara den egna plånbokens tjocklek. Hur många är inte de förtvivlade sjuka man träffat de senaste åren som aldrig fått träffa samma läkare utan känner sig ytligt bemötta och illa ansatta av hyrläkarsystemet. Jag menar att detta inhumana sätt att handskas med sjuka människor genom politiska beslut skulle förbjudas. Men glöm aldrig bort att detta otyg är en direkt följd av den senaste årens nyliberala tänkande. Skyldiga är sådana herrar som de bägge namngivna moderaterna ovan. Vilket hyckleri när de säger att de är för en bättre sjukvård. 
   Vi borde satsa på en bättre offentlig sjukvård där drivkraften är humanism och där människors behov styr, där inget vinstdrivande vårdbolag får ta över vården. Vi borde kämpa för att behålla en allmän sjukförsäkring där välfärdspolitiken skall omfatta alla. Den moderata lösningen är hämtad från bl.a. USA. Och den lilla sjukaste gruppen på fem procent av svenska befolkningen som konsumerar nästan hälften av alla vårdresurser i Sverige, den finns inte i USA. Där har mängder av dessa avlidit för att de inte har råd med den privata vården. Är det en sån utveckling vi vill ha i Sverige? Moderat politik ger mig kalla rysningar av obehag. Den är girig, osolidarisk och gynnar på sin höjd en liten klick gränslöst giriga rika. 
   Den grekiske filosofen Aristoteles tittade redan för tvåtusen år sedan på den egna aristokratin och konstaterade att "den mänskliga girigheten är omättlig". Två milleniumskiften senare har vi fortfarande ett klassamhälle där gamle Aristoteles säkert känt igen de unkna tongångarna hos moderaterna.
 

011008
Curt Vang
Kommunfullmäktigeledamot för KPMLr, Gislaved
 Skriv i gästboken vad du tycker, eller kommentera artikeln här:

Ditt namn: 

Din e-post: