Interpellation till kommunalråden om privatiseringen av primärvården

Landstingets privatiseringsiver verkar ha grundlagts enbart utifrån att slå sönder och atomisera vårdgivandet. Detta ger sig tydligt till känna i Gislaveds kommun. Exemplen verkar nästan övertydliga:

Genom förtryckta och otroligt röriga blanketter verkar man sträva efter att folk nästan skall luras till att ”välja” privata vårdgivare. Det är inget aktivt val i så motto att man aktivt själv väljer sig en annan vårdgivare utifrån det man tidigare haft. Genom tilldelandet av vårdgivare och tillägget att man inte behöver agera så luras många till att passivt acceptera det förtryckta valet. Landstinget tycks på detta sätt förleda människor och därigenom försöka påskynda att skattemedel skall överföras till bolag och privatläkare.

Trots att vi redan under februari skall lista oss (uppenbarligen helst passivt), så verkar de privata bolagen inte ens veta vad de har att erbjuda i juni. Det mesta verkar vara ett undermåligt genomtänkt och ideologiskt pådrivet projekt för att smula sönder vårdcentralerna i kommunen. Vi ser hur läkare och bolagsägare tror sig kunna tjäna stora belopp på denna privatisering och hur vi som vanligt skall acceptera denna ekonomiska girighet från bolagens och läkarnas sida. Tidigare har vi haft det alltigenom korrumperade systemet med bolag som skickar inhyrda läkare där läkare kunnat skära guld med täljkniv samtidigt som uthyrningsföretagen gjort vinster på våra skattepengar. Och nu späds detta på genom att ge läkare möjlighet att arbeta såväl inom offentlig som inom privat primärvård, trots att detta måste ses som i grunden oerhört korrumperande och illojalt att finnas inom två konkurrerande verksamheter. I synnerhet då drivkraften verkar vara optimal egen vinning i ett vårdvalssystem som bygger på och uppmuntrar detta tänkande. Våra inbetalda skattepengar skall generera vinst i privata bolag, vilket är helt förkastligt.

Vi har som bekant tidigare haft en debatt i fullmäktige där det uttryckts stor oro över hur primärvården håller på att slås sönder i kommunen. Dessutom har vi länge diskuterat behovet av en integrerad familjecentralsverksamhet i den helt tomma övervåningen på vårdcentralen som ett samverkansprojekt mellan kommun och landsting. Utifrån ovanstående har jag därför följande frågor till kommunalråden:

· Har kommunen haft överläggningar kring hur vårdvalet kommer att påverka primärvården i Gislaveds kommun? Har synpunkter framförts?
· Vad tror ni att den uppkomna situationen kommer att leda till?
· Vad händer med familjecentralstanken nu när den offentliga primärvården nu också skall ut till privata vårdgivare med vinstintressen som drivkraft?

Gislaved den 17 februari 2010

Curt Vang
Kommunfullmäktigeledamot för Kommunistiska Partiet


Skriv i gästboken vad du tycker, eller kommentera artikeln här:
Här skickar du kommentaren till Webmastern
Ditt namn: 
Din e-post: