Curt Vang sitter på en av de två mandat kommunisterna har i Gislaved. Första mandatet kom redan 1982.

Curt Vang
Beskriv lite hur det är att sitta i kommunfullmäktige?

- Det har verkligen varit upp och ner. För 28 år sedan kom vi in med ett mandat, men i valen 1994 och 1998 kom vi in med hela fyra mandat. Egentligen en helt otrolig utveckling, men säkerligen baserad på att vi bedrivit ett ihärdigt politiskt arbete. Men sedan har Continental lagt ner den stora däckfabriken och vi har numera två mandat. Kanske en något mera rimlig nivå där vi ändå har nästan var tionde röst i Gislaveds tätort och totalt i kommunen har 4,6 procent. Att bedriva kommunpolitik är ett krävande arbete med flygblad, offentliga möten, interpellationer, motioner och deltagande i alla de debattsituationer som dyker upp. Vi har ju inte partiföreträdare som ständigt omges av det mediala bruset utan måste själva slå oss in i debatten. Och det kräver mycket gräsrotsarbete. Den sociala rörligheten är dessutom stor, så i många bostadsområden måste vi ständigt börja om på nytt för att bekantgöra för människor att det finns ett kommunistiskt kommunalt alternativ. Till detta kommer att vi har en utflyttning från kommunen. Så det verkligen inte att slå sig till ro.


Vilka frågor driver ni just nu?
- Vi åstadkom en riktigt rejäl debatt i kommunfullmäktige i samband med att landstinget skulle privatisera stora delar av primärvården. Vi interpellerade och ville höra vad de övriga partierna hade att säga om vårdprofittänkande och sönderslagandet av den offentliga primärvården. Diskussionens vågor gick höga och det fick ett gott medialt genomslag.


- Vårdvalet är ett demokratiskt haveri! Det har bara funnits ett syfte från högeralliansens sida: att till vilket pris som helst privatisera primärvården. Låt oss ta ett jämförande exempel.
Tänk om alla människor i Gislaveds tätort vid valet i höst får en redan förtryckt röstsedel där mitt namn är förtryckt och meddelandet att genom att jag bor i tätorten, så utgår man ifrån att jag är den självklara talesmannen för alla i tätorten. I ett följebrev står dessutom att om man inte röstar, så kommer denna röst ändå att tillfalla mig. Är detta demokrati? Även om jag har en fast och obruten tilltro till att kommunismen är lösningen på våra samhälleliga problem, så upplever väl ingen i sin mest enfaldiga tanke, att ett sådant röstförfaringssätt skulle vara demokratiskt, eller hur? Men det gör herrar Backlund, Esse Pettersson och Per-Anders Johansson i högerallianstoppen i landstinget. Så har nämligen vårdvalet gått till.
Att som enskild välja att gå in i girighetens privatiseringshysteri, skulle väl rätteligen grundas på att alla som varit anslutna till den offentliga vården aktivt skulle välja sig därifrån. Men så icke. Genom sina förtryckta blanketter, så har tiotusentals människor i länet fått ett privat alternativ förtryckt på sina utsända blanketter. Och reagerar man inte, så är det det förtryckta alternativet som gäller. Jag tycker förfaringssättet är absurt. De privata vårdprofitörerna har ju inte ens klarat av att redovisa vad det är för vård man avser att ge. Än är det bara annonser och allmänt hållna floskler i de flesta fall. Allt för att bli listade och få våra skattepengar. Det handlar om mördande reklam och ”konserverad gröt”. De jobbar inte upp en verksamhet utan fikar bara efter så mycket skattepengar som möjligt.
Det är inte småpengar av vår skatt som privatläkare och bolag får genom detta lurendrejeri och tvångslistning. En familj med två tonåringar som inte noterat ”mörkandet” i vårdvalet ger det uppsatta privatläkarbolaget 8 434 kr, en familj med tre småbarn 6 163 kr, har man fyllt 45 år, så översänds 3 244 kr, har man fyllt 65 år är summan 7 785 kr och är man en 80-åring är summan hela 19 464 kr. Dessa pengar hamnar i fickan på de listade privata bolagen utan att ens någon satt sin fot på dessa privatläkarmottagningar. Att handskas så med våra skattepengar tycker jag är rent ut sagt skandalöst. Denna miljonrullning är bara till för att man med hysterisk forcerad frenesi vill genomdriva en övergång från offentlig sjukvård till privat. Vi tycker man skall riva upp vårdvalet!
Vad anser ni om arbetslöshetsfrågan i kommunen?
- Sedan hade vi också en uppfriskande debatt kring vår motion om att införa gratis körkortsutbildning på gymnasiet där uppenbarligen sossarna hade stora svårigheter att inte ställa sig bakom vårt krav. Vi hade kopplat detta till det faktum att 600 ungdomar under 23 år går utan arbete i kommunen och att en körkort till alla skulle vara en social satsning som dessutom kunde öka möjligheterna för våra ungdomar att pendla till näraliggande orter och fortsatt finnas kvar i vår kommun. Till slut la dock sossarna ner sina röster med något halvkvädet löfte om att de skulle ta upp frågan igen i barn- och utbildningsnämnden.
- Vi har en ungdomsarbetslöshet som ligger på nästan 17 procent. Därför har vi debatten krävt att staten skall gå in och ta sitt ansvar. Men istället lägger högeralliansen över problemet i kommunernas knä. Nu senast ville man ta ytterligare fem miljoner att kommunens skattemedel och satsa på ungdomsarbetslösheten. Men en satsning som ger människor 3 000 kr i månaden är inte mycket till satsning. Efter tre månader skulle man gå in och ge 15 000 kr, men i denna debatt ville vi dels ha en garanti för att inte lågavlönade ungdomar skulle ta över ordinarie kommunanställdas uppgifter. Då handlar det bara om en gigantisk lönedumpning som underlättar utträngning av kommunanställda. Fritidsnämnden har exempelvis redan skurit ner på sina personella resurser. Så får det inte gå till. Dessutom kan man inte hela tiden lasta över bekymmer av det här slaget på den kommunala ekonomin. Det är ju kostnader vi hade kunnat använda inom omsorgerna. Men det är en av högerregeringens strategier när det gäller att svälta ut kommunerna.’
- Ovanstående frågor är lite av de senaste månadernas kommunpolitiska frågor som vi varit involverade i. Vi lever i en period av så kalla högervindar att vi säkert får ta upp mängder av frågor ur det kommunistiska perspektivet.

Proletären, Gislaved


Skriv i gästboken vad du tycker, eller kommentera artikeln här:
Här skickar du kommentaren till Webmastern
Ditt namn: 
Din e-post: