Dyrt för Gislaveds kommuns skattebetalare med tomma SD-stolar


I fyra år har Sverigedemokraternas stolar i princip stått gapande tomma i Gislaveds kommunfullmäktige. Men trots detta, så fick detta främlingsfientliga parti ändå tre mandat i valet. Skall vi återigen uppleva att dessa platser i fullmäktige gapar tomma?

Skall man kunna ta debatten med en politisk riktning, så måste den naturligtvis materialiseras i personer som för fram dessa åsikter, som ideologiskt innehåller samma grundelement som 30- och 40-talets fascism.
Vet ni kommuninvånare om att tre fullmäktigeplatser under mandatperioden genererar
245 000 kr till Sverigedemokraternas partikassa. En kvarts miljon. Frågan är om det är rimligt att Gislaveds kommuns skattepengar används till att subventionera ett parti vars företrädare hittills inte ens bevärdigat fullmäktige med att närvara i fullmäktige. Och då skall man veta att partiet i dag har över 600 kommunala mandat i Sverige. Med mängder av lika tomma stolar som i Gislaved. Ingen risk att Sverigedemokraterna kommer att sakna skattepengar till gigantiska propagandasatsningar framöver.
Varför röstade så många på ett rasistiskt parti som Sverigedemokraterna? I toppen finns ideologiskt skolade högerextremister som lärt sig använda populismens knep. Men vilka lockades att lägga sin röst på detta parti? Det handlade säkerligen i mycket stor utsträckning om en perverterad och felriktad protest mot ett samhälle som exkluderar hundratusentals människor i arbetslöshet med stigande hopplöshetskänsla inför att kunna försörja sig, med förtida pensionärer som kastats ut i osäkerhet när deras levebröd brutalt plockades väck och där sjuka plötsligt fann sig utan utkomst och tvingade att söka jobb i förhållande till fiktiva jobb på ”hela arbetsmarknaden” trots svåra sjukdomsdiagnoser. Klart att många lever i en ständigt pågående ångest och frustration. Utanförskapskänslan har exploderat.
Vi har sett hur arbetslöshetsförsäkring och sjukförsäkring smulats sönder av ministrarna Reinfeldt, Borg, Maud Olofsson, Björklund, vår egen lokala Maria Larsson och de övriga i högeralliansen. Bland folk som känner oro och ängslan inför tillvaron, har säkert många ryckts med av Sverigedemokraternas populistiska budskap med invandrarna som syndabock. Detta gör ju att de som är ansvariga för nedmonterandet av välfärden går helt fria och i lugn och ro kan fortsätta sin klasspolitik med udden riktad mot de sämst ställda.
I takt med att högeralliansen fortsätter sin orättfärdiga skattepolitik, privatiseringar och söndertrasande av de få kvarvarande trygghetssystemen, så slipper dessa att möta politiskt motstånd med ett parti som Sverigedemokraterna, som hela tiden pekar med sitt bruna finger mot invandrarna och förklarar att allt som går fel i samhället är deras fel. Det borde vara dags att låta fjällen falla från ögonen.

Curt Vang, fullmäktigeledamot för Kommunistiska Partiet, Gislaved


Skriv i gästboken vad du tycker, eller kommentera artikeln här:
Här skickar du kommentaren till Webmastern
Ditt namn: 
Din e-post: