Sätt stopp för högeralliansens övervältrande av kostnaderna för bristerna i a-kassan och sjukförsäkringen på kommunerna! I Gislaveds kommun handlade det under 2010 om hela 30 miljoner som kunde gett 110 – 120 riktiga jobb i kommunen.


Högeralliansregeringen tar på olika sätt strypgrepp på kommunerna. Gislaved utgör inget undantag. Tillvägagångssättet är dock väldigt uträknat och denna bockfot borde dras fram i ljuset.
Under överblickbar tid bakåt har vi näppeligen haft en så skriande massarbetslöshet som nu. Detta ”bekämpar” högeralliansen genom att nästintill fullständigt söndertrasa arbetslöshetsförsäkringen och kasta hundratusentals människor ut i ekonomiska besvärligheter. På samma sätt har man underminerat och därefter mycket inhumant attackerat sjukskrivna människor, med påföljd att tiotusentals familjer river sitt hår av förtvivlan över att deras ekonomiska livlina kapats av.
Denna politiskt styrda samhällsutveckling har medfört att forskare räknat ut att mellan 80 – 85 procent av kommunernas socialbidrag utbetalas enbart på grund av de söndertrasade välfärdssystem, som en gång i tiden gav arbetslösa och sjuka en utkomst. Nu för man över dessa kostnader till kommunernas skattebetalare. Staten sparar och föser över kostnaden på kommunerna genom att svälta ut människor ända dit hän att inget annat än kommunalt socialbidrag kvarstår. För exempelvis Gislaveds kommun handlar det om 20 miljoner kronor.
Till detta kommer att man förr i tiden hade en arbetsförmedling som beviljade mängder av människor utbildningar i bristyrken, hade statligt bekostade Samhall som gav handikappade vanliga jobb, satte in stora medel för att ge svårplacerade personer en möjlighet genom lönebidrag och liknande. I takt med att den aktiva arbetslöshetspolitiken trampas sönder, så har kommunerna tvingats skapa egna arbetsmarknadsorganisationer samt avsätta kommunala medel till allehanda lågt avlönade former av praktikperioder som i vissa fall inte ger ens tvåtusen i månadsinkomst. I Gislaveds kommun handlade det under 2010 om att tio miljoner kommunala skattekronor gick till detta.
Nu till poängen. Hade högerregeringen tagit sitt ansvar för arbetslösa och sjuka istället för att mangla sönder den generella välfärden, så hade Gislaveds kommun under 2010 haft 30 miljoner kronor att lägga på verkligt arbetslöshetsbekämpning. Vi hade kunnat anställa mellan 110 – 120 personer på riktiga löner som hade kunnat göra ett ofantligt gott arbete inom skolan, barnomsorgen, hemtjänsten, reparationsarbeten av avlopps- och vattennät, vaktmästeri- och restaureringsjobb inom kommunens stora fastighetsbestånd, iordningställande av parker och rekreationsanläggningar, fritids- och kulturell verksamhet, satsningar inom äldre- och handikappomsorgen och mycket, mycket annat. Men så icke.
Istället tvingas kommunernas skattebetalare lägga oerhörda summor av sin kommunalskatt på de viktiga områden som högerregeringen mer eller mindre tycks strunta i. Det är ett väl genomtänkt systemfel som vi vanliga medborgare borde bli mycket harmsna över. Och bockfoten sitter på Anders Borg och hans regeringskumpaner.

Curt Vang
Fullmäktigeledamot för Kommunistiska Partiet, Gislaved


Skriv i gästboken vad du tycker, eller kommentera artikeln här:
Här skickar du kommentaren till Webmastern
Ditt namn: 
Din e-post: