Motion


Inget barn skall lämna grundskolan utan godkända betyg. Alla skall gå ur skolan med ett självförtroende och en god grund att stå på i sin fortsatta vilja att lära sig mer. Detta är en högt satt målsättning och viljeyttring som kräver genomtänkta insatser dels på det pedagogiska planet, men också avseende insatser för det nätverk som ibland kan behöva extra stöd för att åstadkomma en god skolgång för barn med en problematik som påverkar hela livssituationen inklusive familjenätverk. Där finns det ett behov av att knyta samman speciella individuellt utprövade pedagogiska insatser i kombination med en familjeinriktat stöd.

Utifrån detta vill jag
att fullmäktige ger Barn- och utbildningsnämnd och Socialnämnd i uppdrag att arbeta fram en organisationsmodell inkluderande en grupp familjebehandlare bestående av fem personer samt att denna verksamhetsmodell skall utvärderas efter två år där värderingen skall ställas mot kostnaden för eventuella behov av externa insatser och placeringar samt utgå från barnets och föräldrarnas upplevelse av detta stöd på hemmaplan.

Gislaved den 14 maj 2010


Curt Vang
Kommunfullmäktigeledamot för Kommunistiska Partiet


Skriv i gästboken vad du tycker, eller kommentera artikeln här:
Här skickar du kommentaren till Webmastern
Ditt namn: 
Din e-post: