Motion


Det finns ett stort behov av att rusta upp Trasten i Gislaved, Furugården i Smålandsstenar, Månsgatan i Anderstorp och Krongatan i Reftele. Det är gamla fastighetsbestånd som kom till under slutet av 60-talet och som i dagligt tal benämns som en del av det s k ”miljonprogrammet”. Det fanns under denna period i hela landet ett enormt behov av ett snabbt uppbygge av mängder av lägenheter. Sedan dess har upprustningsbehoven bara skjutits framåt i tiden. Och statens bostadssubventioner till boende i hyresrätter har förtvinat. Denna utveckling måste vi vända på.
Bara de ovan nämnda bostadsområdena omfattar runt 750 lägenheter. Räknar man in alla lägenheter som det kommunalt ägda AB Gislavedshus innehar, så handlar det om bortåt 1000 lägenheter totalt, som är byggda under den här perioden.
Det är således hus som i dag är runt 50 år gamla och i många fall i ett stort behov av renovering och iordningsställande såväl interiört som exteriört.
En halv miljon människor är just nu arbetslösa i landet. Det s k utanförskapet har aldrig varit större. Behovet av verkliga arbeten är skriande, men insatserna för att motverka den gigantiska arbetslösheten lyser med sin frånvaro. Därför vill vi framföra ett verkningsfullt förslag som både minskar arbetslösheten och bidrar till högre boendekvalitet för mängder av familjer.
Dagens ROT-avdrag har riktats mot småhus och bostadsrätter. Därför borde vi i kommunfullmäktige ställa krav på att inrätta ett rejält ROT-avdrag för upprustning av miljonprogrammets fastigheter. Vi skulle bli föregångare i en process som skulle kunna dra andra kommuner med.
Som ägare av runt 1000 av dessa lägenheter borde vår kommun ställa krav på att staten inrättar ett ROT-system med inriktning på dessa bostadsbestånd. Kommunistiska Partiet yrkar därför på att finansieringsfrågan kring renovering av våra bostadsbestånd från 60-talets slut och början av 70-talet blir föremål för diskussion i kommunfullmäktige och att vi därvid skall framföra krav på att dessa lägenhetsbestånd skall renoveras genom förändringar i ROT-avdragsreglerna eller andra former av återinförande av bostadssubventioner från statens sida.

Gislaved den 21 maj 2010

Curt Vang
Fullmäktigeledamot för Kommunistiska Partiet


Skriv i gästboken vad du tycker, eller kommentera artikeln här:
Här skickar du kommentaren till Webmastern
Ditt namn: 
Din e-post: