Så gott som utan tillstymmelse till debatt har frågan om att bolaget Karl-Oskar skall få ta över och privatisera stora delar av Gislaveds kommuns grundskoleutbildning passerat de kommunala församlingarna. Detta trots att frågan är av oerhört stor vikt för kommunen och barnen i våra skolor. Av denna anledning ställer Curt Vang nedanstående frågor och svaren på dessa kommer upp i en debatt på kommunfullmäktige i slutet på april.

Till kommunstyrelsens ordförande samt
Ordförande i BUN


Interpellation


Allianspartierna har släppt in marknadskrafterna i den kommunala utbildningen i form av ett privatskolebolag som fått rätten att överta en stor del av den kommunala grundskoleutbildningen. Detta har skett väldigt mycket i skymundan och utan ett redovisande av vilka konsekvenser det får för den samlade skolutbildningen i Gislaveds kommun. Det finns därför åtskilliga frågor som måste lyftas upp på bordet.
Borde inte alla skattepengar gå till kommunens elever? Nu kommer det in företag som strävar efter att göra vinster på våra kommunala skattemedel. På vilket sätt förbättrar det för skoleleverna?
Vilka skolor planerar man i framtiden skall läggas ner till följd av privatiseringen? Vad skall man göra med halvfulla skolor eller geografiskt perifert belägna skolor? Vad händer med dessa skolor och dessa skolors personal? Hur kommer sönderstyckandet av de kommunala skolorna att gå till? Vad händer med den uppbyggda kommunalt anställda lärarstaben, elevvården och den administrativa och planerande delen av skolförvaltningen? Kommer det privata bolaget att sträva efter att plocka ”russinen ur kakan” och lämna elever med behov av stöd kvar i den kommunala skolan i sin strävan efter vinster till ägarna? Hur skall man kunna ge alla elever en likvärdig utbildning och avvärja segregering? Vad händer i en marknadsmässigt styrd skola med satsningar på svagare elever?
Vad vet man inom den kommunala politiska ledningen om det aktuella privatskolebolaget. De är ju bl a etablerade i Växjö. Vad har man där för erfarenheter av företaget? Hur ser ägarförhållandena ut och finns det i bolagen några ambitioner att starta upp ett antal skolor för att sälja vidare till riskkapitalfinansierade storbolag? Finns det redan i dag rikskapitalister inblandade?
Hur skall det kunna bli en kontinuitet i den kommunala skolutbildningen när ett privatbolag kommer att göra allt för att locka över elever med flotta broschyrer, kampanjer och andra försäljningsknep? Kan man i ett sådant system ha någon framförhållning? Varför tycker ni att man skall släppa in profittänkande i en så grundläggande kommunal verksamhet som utbildning till våra barn och ungdomar?


Gislaved den 20110328

Curt Vang, fullmäktigeledamot för Kommunistiska Partiet


Skriv i gästboken vad du tycker, eller kommentera artikeln här:
Här skickar du kommentaren till Webmastern
Ditt namn: 
Din e-post: