Värnamo Nyheter

Vad har hänt med oss i Gislaved? Varför är vi så flata? Ett privat friskoleföretag med det söta namnet Karl-Oskar vill göra profit på våra skolbarn. En ren ulv i fårakläder. De har fått skolverkets ja till att dra bort 450 elever från den kommunala skolan. Bolagets verkställande direktör säger att man skall anställa en rektor och att man sedan skall gå ut och jaga lokaler och sprida foldrar och broschyrer (säkert välgjorda för att locka ”kunder”). Vad får detta för konsekvenser för oss i Gislaved?
För det första baseras friskolan sin verksamhet på att göra vinst på de överförda kommunala skattepengarna. Är det verkligen smakfullt att vi skall lägga ner våra egna kommunala skolor för att ett privat bolag skall göra vinster på våra barns utbildning? Borde inte varenda krona gå till barnens undervisning? Vad är det som gör att det är så fint att ge skattepengar till företag som bara tänker på att maximera sin vinst? Är profittänkande verkligen så rumsrent?
Den privata utbildningssektorn i Sverige domineras i dag av fem stora koncerner. Tre av dem ägs av riskkapitalbolag varav två är danska. Dessa uppgifter kommer från Skolverket. Varför är högeralliansen och miljöpartiet i Gislaved så ivriga att låta grundskolan slås i spillror? Orsaken är ideologisk. Högeralliansen pratar väldigt mycket om ”valfrihet”, men varje gång det ordet används handlar det om privatiseringar och söndertrasande av offentlig verksamhet.
Om profittänkande släpps in på skolornas område, så leder till självklart till konsekvenser för den kommunala skolan. Vilka skolor har högeralliansen tänkt sig lägga ner? Hur många lärare och övrig skolpersonal har man tänkt sig blir utan arbete? Vad skall man göra med eventuellt halvtomma skolor i framtiden? Kommer det att medföra att elever måste skjutsas mellan olika delar av kommunen med längre skoldagar och mindre social stabilitet som följd?
Kommer en privatskola som vanligt att plocka russinen ur kakan och helt strunta i alla de elever som har stora elevvårds- och pedagogiska behov för att klara sig igenom skolan. Sådana satsningar tär ju på bolagens vinst. Leder detta i så fall till segregation och på sikt en utarmning av den kommunalt drivna skolan? Och högre totala kostnader?
Varför är alliansen i Gislaved så villig att skänka skattepengar till privata bolagsägare? Som jag ser det är det inte annat än ren förskingring av allas våra inbetalade skattepengar. Och vad händer om privatskolor efter några år inte tycker att profiten är tillräcklig? Jo, då lägger man ner och vi skattebetalare tvingas bekosta hela återuppbyggnaden av den söndertrasade skolan. Allt ansvar ligger på kommunen. Privatskolorna går skadeslösa. Hur skall man kunna planera en god utbildning för alla, när all planering handlar om att privatskolor genom flotta broschyrer och kampanjer kortsiktigt kommer att försöka locka elever från offentliga skolor?
Föräldrar, elever, lärare och övrig personal på våra skolor och inte minst alla skattebetalare har rätt att få svar på dessa frågor.

Curt Vang, kommunfullmäktigeledamot för Kommunistiska Partiet


Skriv i gästboken vad du tycker, eller kommentera artikeln här:
Här skickar du kommentaren till Webmastern
Ditt namn: 
Din e-post: