Socialminister Maria Larsson är för allmoseutdelning via kyrkorna till fattiga och har politiskt lagt grunden till miljardvinster till överklassens aktieägare.


I tisdagens Värnamo Nyheter kunde man se socialminister Maria Larsson dela ut kristdemokraternas vitsippspris till Hemköps föreståndare i Värnamo. Detta för att butiken delar ut matkassar med utgångna matvaror för vidare distribution till fattiga via kyrkorna. Vad är det egentligen för samhälle Maria Larsson vill ha?
Vi har aldrig haft en sådan massarbetslöshet som nu. En fjärdedel av våra ungdomar står utan arbete och arbetslöshetsförsäkringen är snart ett minne blott. Sjuka kastas ut i ett desperat utanförskap när deras rätt till ersättningar plockas bort. Rädda barnen redovisade förra veckan att mängden fattiga barn accelererar hårresande akut. Klassklyftorna är skriande. Människor står helt utblottade och aldrig har väl ångestnivån varit högre bland fattiga, sjuka och arbetslösa än nu.
Samtidigt kunde man på ett annat ställe i tidningen läsa att man i 39 stora svenska bolag ”efter fjolårets vinstexplosion låter miljarderna regna över sina aktieägare”, närmare bestämt 131 miljarder kronor. 131 000 miljoner!
Vart är vi stillatigande på väg? Mot ett samhälle där välfärdssystemen slås sönder och fattiga får be om datumutgångna matvaror som allmosor via kyrkorna samtidigt som miljardregnet fortsätter över aktieägarna. Är det inte dags att ersätta det egoistiska och giriga samhälle som Maria Larsson vill skapa med ett fungerande välfärdssamhälle som baseras på omtanke och solidaritet? Om Maria Larsson står för kristna ideal, så får jag kalla kårar längs ryggraden. Det är en amerikansk präglad fattigvård som etablissemanget ser som lösningen på ”utanförskapet”. Frikyrkor där fattiga människor med mössan i hand skall gå för att få matkassor med sig hem med matvaror som inte längre går att sälja i butikerna. Det är en gammal förlegad filantropi som känns väldigt anstucken av inhumanism och förakt mot svaga grupper i samhället.

Curt Vang, Kommunistiska Partiet Gislaved


Skriv i gästboken vad du tycker, eller kommentera artikeln här:
Här skickar du kommentaren till Webmastern
Ditt namn: 
Din e-post: