Barn- och äldreminister Maria Larsson skriver i en svarsinsändare i Värnamo Nyheter att min beskrivning av alliansens högerpolitik är helt fel. Hon är ”glad över att många människor fått det bättre i Sverige genom de skattesänkningar och jobbsatsningar regeringen genomfört”.

Svar:
Din beskrivning av tillståndet i Sverige, är ju helt hårresande, Maria Larsson. Varje gång man hör dig och dina allianskamrater prata om hur ni minskar ”utanförskapet”, så får man kalla kårar av olust längs ryggraden. För det är precis tvärtom.
Klassklyftorna ökar dramatiskt. Bara i Gislaveds kommun finns 650 fattiga barn. Detta enligt Rädda Barnens rapport som redovisades för ett par veckor sedan. Inte så konstigt eftersom ni fullständigt trasat sönder sjukförsäkringssystemen och kastat mängder av sjuka människor ut i ångest och akut fattigdom. Massarbetslösheten har aldrig varit större än i dag och era attacker mot och sönderstyckande av arbetslöshetssystemen ökar den reda höga ångestnivån ännu mer för hundratusentals människor. Många är rädda och breda grupper känner en krypande ångest inför att det snart kan bli ”jag och min familj”. Jag har aldrig tidigare under mitt liv varit med om liknande. Vid Kvantum står nu Hela Människan och samlar in pengar i insamlingsbössor till fattiga i kommunen (själv lägger jag alltid pengar) och matkassor med utgången mat delas ut till fattiga familjer. Och denna utveckling är du stolt över! Själv blir jag mäkta upprörd över hur den generella välfärden smulas sönder till förmån för en amerikaniserad allmoseinriktning. Men inte du, Maria Larsson.
12 miljarder betalar i dag kommunerna ut till drabbade i form av försörjningsstöd, vilket innebär att man skjuter över kostnaderna från staten till kommunerna, som i sin tur då måste dra ner på annan viktig service eller verksamhet. Tumskruv på kommunerna. Sedan bidar ni bara er tid inför att människor inte klarar fler kommunskattehöjningar, eftersom denna skatt är proportionerlig och drabbar de lägre inkomstgrupperna hårdast. Det är en slug taktik, som jag hoppas folk genomskådar. För samtidigt tar ni väck förmögenhetsbeskattning, arvsbeskattning och de sista resterna av progressivitet (skatt efter bärkraft) i den statliga beskattningen. Du, Maria Larsson, sitter i en regering som mycket medvetet arbetar för att vidga klyftorna mellan de enormt rika och allt bredare grupper av fattiga. Och så kallar du dig kristen.
Själv är jag sedan min ungdom kommunist, men minns med värme min gamla frireligiösa farmor som lärde mig att Jesaja sa: ”Ve eder, som stadgen orättfärdiga lagar och med allt edert skrivande skriven allenast våldslagar för att vränga de ringas sak och beröva de fattiga i mitt folk deras rätt!” Eller en Jesus som strävade efter det goda, omtänksamma och solidariska gemenskapsbygget med orden att ”icke en enda sade något vara sitt av det han ägde, utan allt var för dem gemensamt”. Eller en Johannnes Döparen som kallade giriga och rika människor ”huggormars avföda!” och krävde av ”den som har två livklädnader, han dele med sig åt den som inte har någon; och den som har matförråd han göre sammalunda”.
Ni kanske skulle plocka fram Bibeln inför ert nästa regeringssammanträde, Maria Larsson.

Curt Vang, kommunfullmäktigeledamot för Kommunistiska Partiet, Gislaved


Skriv i gästboken vad du tycker, eller kommentera artikeln här:
Här skickar du kommentaren till Webmastern
Ditt namn: 
Din e-post: