Centerpartiet håller på att utvecklas till ett högerextremt och nyliberalt parti långt till höger om moderaterna. Man kan undra vad den gamle landsbygdstalesmannen Gunnar Hedlund hade sagt om den omvandling som hans parti genomgått under Maud Olofsson med fortsatt rättning högerut under Annie Lööf?

Är du libertarian, Annie Lööf? Jag såg att du inför övertagandet av Maud Olofssons ledarskap i Centern på din hemsida rekommenderade läsning av den extremt nyliberala amerikanska filosofen Robert Nozick, känd för att betrakta all form av beskattning som stöld från den enskilde samt att rätten till ägande skall vara totalt okränkbar. Statens huvuduppgift skall enligt honom vara att skydda de extremt rikas rätt att exploatera andra människor och den härigenom ackumulerade egendomen. Allt skall privatiseras och totalkostnaden skall tas ut för skolgång, vård på sjukhus, äldreomsorg, läkarbesök och allt annat som eventuellt drivs i offentlig regi. Kan man inte betala själv direkt, så måste man ha tecknat privata försäkringar som täcker dessa kostnader. Samma gäller rätten till pension. Samhället skall inte ta ansvar för de gamla – om dessa inte själva har egen förmögenhet. Ingen välfärd skall få finnas. Har man inte tillräckliga inkomster för sin existens, så får man helt enkelt lov att gå under. Rätten att göra profit på andras bekostnad betraktas som det enda eftersträvansvärda och skall därför skyddas av lag, domstolar och våldsmakt.

Dessutom hyllade du Ayn Rand som ”en av 1900-talets största tänkare”! Denna extremt högerorienterade skribent är anhängare av den s k nattväktarstaten, en stat vars uppgift begränsas till att uteslutande upprätthålla lag och ordning i en fullständigt avreglerad kapitalism utan några som helst välfärdsinslag. Det avgörande i Rands förkunnelse är att egoismen är grunden för allt mänskligt agerande och att hon i filosofiska termer kallar detta ”upplyst egenintresse”. Ayn Rand vill slå sönder all social empati och anser att hjälp till andra människor – ”oförtjänta individer” – är moraliskt förkastligt. Rätten till den gränslösa girigheten på andras bekostnad är hennes politiska budskap.

Jag har förstått att du och din partikamrat, Stureplanscenterns Fredrick Federley, bildade ”Liberala gruppen” 2007 och att temat för första mötet var ”Platt skatt – Fler företag”. Som centerledare och näringslivsminister (med bakgrund som juridikstudent och utan arbetslivserfarenhet) vill du nu kraftigt sänka lönerna för arbetslösa och helst slå sönder kollektivavtalen. Och du ville inte ens lyfta lillfingernageln för Saab-arbetarna. Tidigare har du uttryckt att du bara tycker att offentlighetsprincipen skall gälla för offentliga arbetsplatser, men inte för privatiserade vårdföretag, skolor m m. Privatiseringar och profittänkande skall betraktas som fint och inte behöva rannsakas. Offentlig vård och utbildning skall ut på marknaden och företag med bakomliggande riskkapitalister skall kunna tälja guld med täljkniv på våra skattemedel.

Centerpartiet håller på att utvecklas till ett högerextremt och nyliberalt parti långt till höger om Moderaterna. Man kan undra vad den gamle landsbygdstalesmannen Gunnar Hedlund hade sagt om den omvandling som hans parti genomgått under Maud Olofsson med fortsatt rättning högerut under Annie Lööf?


Curt Vang

Fullmäktigeledamot för Kommunistiska Partiet, Gislaved.


Skriv i gästboken vad du tycker, eller kommentera artikeln här:
Här skickar du kommentaren till Webmastern
Ditt namn: 
Din e-post: