Bekämpa exploateringsraseriet i Vik! Kommunistiska partiet stod ensamt i striden för miljön och allemansrätten!

Naturen borde vara allas. Så är det inte. Den infekterade frågan om exploateringen av strandnära områden i Vik visar detta. Exploaterande krafter vill bygga ett 30-tal fastigheter i detta vackra sjöläge och på så sätt privatisera ett naturområde med vacker badplats för sig själva. Allemansrättens tanke att naturen är allas vår gemensamma natur, trampar man på, i sin iver att upplåta detta område för exploatering. Vi har fått ett samhälle där ”privat” går före ”allas rätt” och där penningen har fått rätten att handplocka natursköna områdena till de välbeställdas egen tummelplats. I många fall köps ju dessutom dessa fastigheter av personer som bara äger huset, men bor i en storstad och upplever det som ”fint” att även äga ett vackert hus ”på landet”. Exploatering och girighet, att ha och äga, att visa upp sig i sin individualism omgärdad med pengar – detta verkar alltmer vara vårt samhälles välbesuttnas drivkraft. Naturligtvis till förfång för folkflertalet. I vattenområdet mitt emot Viken, som ligger i Gislaveds kommun, har man i byggt ett ”gated community” efter amerikanskt mönster i Gnosjö kommun. När man befinner sig i Nissansystemet och passerar detta enorma bygge, så möts man från sjösidan av en otroligt lång och hög mur som fullständigt förstört hela denna del av sjöområdet nere vid vattnet. Själv har jag paddlat förbi denna plats åtskilliga gånger och har varje gång tagit mig för huvudet av förfäran. Osökt har jag tänkt på Berlinmuren eller den mur som staten israel byggt runt de palestinska områdena för att hålla palestinierna borta från de av staten Israel ockuperade områdena. Är detta verkligen Sverige? Har vi fått en kultur som innebär en sådan trängtan hos välsituerade att visa upp sin materiella ackumulation genom att privatisera natursköna områden på detta söndertrasande sätt? Medförande att naturen förstörs och inte längre är tillgänglig för oss alla. För mer än tvåtusen år sedan gick filosofen Aristoteles och funderade kring frågan om vad ekonomi är. Han kom fram till att det fanns några som hävdade en ekonomitanke som handlade om att exploatera andra och att tjäna så mycket pengar som möjligt. Detta kallade han ”kremastik” och ansåg vara karakteristiskt för giriga och egoistiskt tänkande grupper i samhället. Och så fanns det ett ekonomiskt tänkande som han kallade ”oikonomia”, vilket var läran om hushållning med resurser och således en moraliskt högt stående tankeinriktning, eftersom den handlade om en ekonomi för allas bästa inkluderande allas vår gemensamma natur. Mindre girighet och mera altruism är nog inte så dumt i alla fall. Men just nu är vi i en uppskruvad hastighet i riktning mot det rakt motsatta. I fullmäktige var det en ledamot, säger en ledamot, som tog strid mot exploateringsraseriet i Vik. Det var Kommunistiska Partiets Erik Anderson. En ledamot la ner sin röst. Alla andra röstade för detaljplan med tillåtelse att förstöra det aktuella området. Alla borgerliga partier inklusive SD och Westbopartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet var för sönderbrytandet av allas rätt till och skydd av det aktuella strandnära området. Detta trots Naturvårdsföreningens och många kringboendes negativa yttranden där det dessutom handlar om krav på inventering och skyddande av sällsynta växtlighetsarter.

Curt Vang