Förre kommundirektören målade upp en bild av sig själv som ett fantastiskt geni och kommunalråden fjäskade och höll med.

Men om man nu är ett sådant fantastiskt geni så kan man undra varför man måste anlita dyra konsulter för 1500 kr i timmen och som sammanslaget kostar millioner.

”Konsultsamarbetet fortsätter Har kostat 18 miljoner hittills | KP vill stoppa samarbetet GISLAVED Gislaveds kommun fortsätter anlita konsulten som i det pågående förändringsarbetet hittills fakturerat över en miljon kronor. Kommunistiska partiet är ensamt om att vilja stoppa samarbetet. Torsdag 17 oktober 2019 Det var i juni som Kommunistiska partiet lämnade in en motion där man utan närmare motivering krävde att samarbetet med Åkesson Managementkonsult AB skulle avvecklas. I samband med kommunfullmäktigemötet i augusti tog emellertid Curt Vang (KP) bladet från munnen och förklarade att kommunen istället för att lägga miljoner till konsultverksamhet, borde satsa pengarna på äldreomsorgen.

– Vi är i en situation där vi behöver utöka äldreomsorgen. Om vi satsade de 18 miljoner som vi betalar till alla konsulter på äldreomsorgen istället, skulle det räcka till lön för 40-45 undersköterskor, sa Curt Vang i debatten.

När kommunstyrelsen behandlade Kommunistiska partiets motion, var övriga partier eniga om att samarbetet med Åkesson Managementkonsult, som i april hade kostat kommunen 800 000 kronor i det pågående förändringsarbetet, ska fortsätta. Till skillnad från de inköp av konsulttjänster som nu utreds av Konkurrensverket, och som kommunen med hänvisning till tidsbrist inte köpt in i enlighet med lagen om offentlig upphandling, är denna konsulttjänst lagenligt upphandlad.

Kommunstyrelsens ordförande Carina Johansson (C) försvarar beslutet att avslå motionen.

– Den borde inte ha remitterats vidare, utan avstyrkts från början. Det är inte en enskild ledamots sak att peka ut enskilda affärskontakter som kommunen ska avsluta.Vi har också goda erfarenheter av vad det här företaget levererar.

I övrigt konstaterar hon att kommunledningen nu följer processen hos Konkurrensverket, och att dessa mer akuta konsultinköp också var förankrade med den politiska ledningen.

– Vi hade brist på ekonomer och var tvungna att göra ett avsteg, vilket också meddelades till politiken. Vi kan inte vara utan personal, säger Carina Johansson.

Det pågående förändringsarbetet i kommunen handlar, som tidningen tidigare berättat, bland annat om att få bättre resultat i verksamheterna. Men också att låta medarbetarna bli mer delaktiga än tidigare. För detta arbete har Gislaveds kommun anlitat konsultfirman Åkesson sedan 2016. Firman har debiterat kommunen 1 500 kronor i timmen.

Förutom de 800 000 kronor som kommunen fakturerats fram till april i år, har två förvaltningar anlitat konsulten i ett arbete med organisationsöversyn för sammanlagt runt 200 000 kronor.”

Kommunistiska Partiet, Gislaved