Vårt gemensamma uttalande är angående bygget av ny simhallen i Gislaved från SD WEP KD K (relaterat till artikel i VN 2022-06-14).

Trots våra olika politiska inriktningar och åsikter, vill vi med anledning av dagens artikel i VN , gemensamt klargöra vår åsikt i frågan, inför besluten som ska tas i augusti.

Riv först bygg sedan:

Vi tror att negativa konsekvenserna för Gislaved skulle bli allt för stora. Att stå utan simhall under så lång tid skulle bli förödande för allmänheten, skola och inte minst för föreningslivet.

Den utbildningsskuld (inom simundervisningen) som redan finns efter Pandemin, skulle byggas på ytterligare, samtidigt som flera av de föreningar och verksamheter som nyttjar anläggningen i dag, troligen kraftigt skulle få begränsa sin verksamhet , och i värsta fall helt lägga ned sin verksamhet, då det inte finns tillräckligt med tider i simhallar i närområdet, för att bedriva även deras verksamhet. Därtill blir ett större antal badmästare och personal övertaliga från dagens organisation.

Det kan också finnas fler negativa konsekvenser av ett sådant beslut, som vi idag inte känner till.

Bygg först Riv sedan:

SD WEP KD K ställer sig därför positiva till att bygga den nya simhallen först för att sedan ta ställning till vad som ska ske med den befintliga anläggningen. Vi anser det mindre troligt att man med hänsyn till de utredningar som gjorts angående miljö och hälsofarliga ämnens förekomst i nuvarande byggnad, kan behålla den för annat ändamål. Dock tror vi att den kan fylla ett omistligt behov under byggtiden av den nya hallen.

Stefan Nylen (SD)
Mikael Kindbladh ( WEP)
Erik Anderson (K)
Lennart Kastberg ( KD)