Insändare, Värnamo Nyheter

EU-direktiv om Rv27:s sträckning mellan Gislaved och Henja

EU:s regelverk är helt anpassat till Tyskland eller historien om hur när det regnar i Tyskland spänner svenskarna upp paraplyerna.

   Skall tyska terrängförhållanden översättas på svenska förhållanden?. Den frågan kan man ställa sig efter att som kommunpolitiker tagit del av turerna kring en planerad förbifart norr om Gislaved. I likhet med många andra tätorter besväras Gislaved av tung genomgående trafik i ost västlig riktning. Sedan länge har det funnits planer på att dra Riksväg 27 mellan Borås och Växjö norr om Gislaved. 

   Efter lite turer fram och tillbaka enades nästan hela fullmäktige, däribland KPMLr, att förbifarten skall dras alldeles i kanten av ett odlingslandskap och en stor mosse. Vägbyggen innebär alltid ingrepp i landskapsbilden men detta var det minst sämsta alternativet. Ett litet ingrepp i kanten av den milslånga "Store mosse" var tvunget att göras. Något som inte var allvarligt då kommunens yta till 25 % täcks av moss och myrmark.

   Men eftersom Sverige nu är medlem i EU så är det inte längre vi svenskar som bestämmer. Moss och myrmark är ytterst sällsynta i Tyskland. Därför anpassas regelverket vad som gäller i Tyskland, som största ekonomiska makten i Europa, och inte till de svenska natur och terräng förhållanden. Detta sägs rent ut i den svenska miljöbalken (1998:808) " Ett område som av Europeiska gemenskapernas kommission har utpekats som ett område av intresse för gemenskapen skall av regeringen förklaras som särskilt bevarande område enligt rådets direktiv 9/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter, senast ändrat genom rådets direktiv 97/62/EG6."( Se § 28) Så låter det på EU:s byråkratspråk när Tyskland bestämmer för oss svenskar vad som är naturvärda områden. Kontentan av Sveriges EU-anpassning blir att förbifarten inte alls får beröra "Store mosse" utan kommer att dras närmare Gislaved och skära av två bondbyar från tätorten istället. En barriär med vägbankar och skärningar kommer att skapas mellan Gislaved och de vackra byarna Henja och Hult. Eftersom det finns rikligt med odlingslandskap i Tyskland så anses dessa inte så viktiga att bevara från ingrepp. Bristvaran i Gislaved och Anderstorp, och för den delen Småland och Sverige, är inte moss och myrmark utan just tätorts - nära kultur och odlingslandskap. Något som EU:s regelverk fullständigt struntar i. Således har EU:s regelverk även kört över de båda EU-positiva kommunalråden. De sitter nu med sina skägg i brevlådan och tvingas acceptera EU medlemskapets alla idiotiska direktiv. När det regnar i Tyskland skall vi svenskar spänna upp paraplyerna.

24/5-01
Erik Anderson, KPMLr 
Ordinarie ledamot i kommunstyrelsen i Gislaved Skriv i gästboken vad du tycker, eller kommentera artikeln här:

Ditt namn: 

Din e-post: