Insändare i VN, publicerad 8/12 -01

Stoppa Continentals nedläggningsplaner, kräv jobben kvar.

I "Hannoversche allgemine Zeitung" (se 2001-12-05) redogörs för Continentalkoncernens planer på att avskeda 4000 arbetare runtom i världen . Däribland nedläggning av tre fabriker. En i Österrike , en i Mexiko och däckfabriken i Gislaved. I skrivande stund meddelas det att fabriken i Österrike kommer att läggas ned samtidigt som frågan om Contis planer för Gislavedsfabriken lämnas obesvarad i ögonblicket . Oavsett vad som händer med Däckfabriken så måste arbetaropinionen kräva jobben kvar. Kräv klara besked! Kräv modernisering av fabriken och produktionen. Vi som arbetat länge på Däckfabriken kan inte undgå att notera hur många reinvesteringar består av begagnad utrustning från tidigare nedlagda fabriker. Detta faktum kan varje arbetare notera från golvet . Ritningar och ideer finns hur man kan rationalisera bort många manuella och personalkrävande moment i däckhanteringen. Men Conti vill inte satsa trots omfattande koncenbidrag från Gislavedsfabriken till Tyskland genom åren. . Kräv modern utrustning till fabriken och inte begagnade andrahandsmaskiner!

Vill inte Conti koncernen garantera jobben för Gislavedfabriken måste det finnas en statlig industripolitik som kan garantera jobben. Perspektivet måste vidgas utöver de företagsekonomiska kalkylerna, oavsett om de visar plus eller minus. Vad är bra för Sverige. Vad är bra för arbetarklassen? Vem skall ta samhällsansvar om de stora företagen och deras direktörer och aktieägare vägrar göra det? Svaret är självklart. Staten måste ta det ansvar kapitalet frånsagt sig. Samhällsnyttig verksamhet måste drivas vidare i statlig regi- för samhällets och de anställdas skull. Allt annat är furnuftsvidrigt.

Tidigare var detta en självklarhet i Sverige. Det drevs en statlig industripolitik, som åtminstone dämpade marknadskrafternas härjningar, och staten tog ett ansvar för sysselsättningen. Finns det en lösning? Visst finns det. Om företagen och deras ägare inte anser det lönsamt nog att driva verksamhet i Sverige måste denna verksamhet drivas i annan regi , i statlig regi. Denna tanke måste resas och diskuteras på alla arbetsplatser som kapitalismen nu slår igen. När någon fabrik i Tyskland vill lägga ned, blir det nästan alltid demonstrationer och
protester. Det är något att lära av. 

Erik Anderson KPMLr , Däckfabriken

Anställd sedan 31 år

Skriv i gästboken   vad du tycker, eller kommentera artikeln här:

Ditt namn: 
Din e-post: