Motion angående kommunala åtgärder för att förhindra bl.a lönedumpning vid kommunal upphandling.

Striden kring skolbygget i Vaxholm, där den borgerligt styrda kommunen efter upphandlingen gav uppdraget till en entrepenör utan svenskt kollektivavtal , har aktualiserat behovet att kommunen har möjlighet att kräva kollektivavtal.

Konflikten mellan fackförbundet Byggnads och det lettiska byggbolaget Laval un Partneri har väckt nytt liv i diskussionen om risk för dumpning av löner och försämrade arbetsvillkor på svensk arbetsmarknad när handeln med tjänster ökar över gränserna inom EU.

Av den orsaken är det viktigt att kommunen skriver in i sina inköps och upphandlingsregler att ett direkt krav på att ett svenskt kollektivavtal skall ingå.

Med hänvisning till ovanstående yrkar vi att kommunen i sina inköps och upphandlingsregler skriver in ett direkt krav på att svenskt kollektivavtal skall ingå.

Gislaved 2005-02-13
Erik Anderson
Kommunistiska Partiet

Skriv i gästboken   vad du tycker, eller kommentera artikeln här:

Ditt namn: 
Din e-post: