Reservation mot beslut att bevilja 6 juni kommittén bidrag.


Härmed reserverar undertecknad sig mot beslutet att bevilja 25 000 kronor till 6 junikommittén.
I en fråga till tekniska nämndens ordförande på kommunfullmäktiges mars-sammanträde från undertecknad varför kommunen inte forslade bort snömassor och inte stod för en tillfredsställande snöröjning angavs ekonomiska skäl. Stolt konstaterade tekniska nämndens ordförande att miljontals kronor sparats in genom att inte forsla bort de snömassor som byggts upp genom den långa och stränga vintern. Snömassornas kvarliggande ledde till begränsad rörlighet för äldre, rörelsehindrade och handikappade personer.
En kommun som anser sig inte ha råd med tillfredsställande snöröjning för gamla och andra rörelsehindrade kan väl inte heller i konsekvensens namn ha råd med några bidrag till Anderstorpsnoblessens punschpatriotiska nationaldagsfirande.


2006-05-10
Erik Anderson
Kommunistiska Partiet
Ersättare kommunstyrelsen.


Skriv i gästboken vad du tycker, eller kommentera artikeln här:
Här skickar du kommentaren till Webmastern
Ditt namn: 
Din e-post: