formulär
 

Min reservation mot februarimötets beslut i fullmäktige att öppna för att sälja ut upp till 300 lägenheter mot att själva bygga ett 70 tal lägenheter. Vilket kan innebära att hundratals lägenheter säljs ut till privata intressen.   

"Talkören från högerpartierna Moderaterna, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna sjunger alla samma sång- Sälj ut allmännyttan till andra aktörer, oftast privata. Fullmäktiges beslut att sälja ut delar av allmännyttan är en beklaglig del i en allmän privatiseringsvåg sam går ut över landet och som ovan nämnda partier ställer sig bakom. Runtom i landet pågår diskussioner i flera kommuner och kommunala bostadsbolag om hur man ska kunna producera nya bostäder. En lösning som ofta framförs är just att sälja ut delar av det egna beståndet av hyreslögenheter. Tanken är att på så sött få loss kapital för att klara kostnaderna för nyproduktion, men är det rött väg att gå? AB Gislavedshus kan mycket väl bygga bostäder i egen regi som människor har råd att bo i. Räntorna är historisk låga. Enligt lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag ska dessa drivas i “ett allmännyttigt syft& och “enligt affärsmässiga principer”.

Är det affärsmässigt och uppfyller lagens intention er om de säljer ut ett stort antal lägenheter som har rimliga hyror och ersätter dem med ett mindre antal nyproducerade hyresrätter med höga hyror? Räntan ligger alltså på mycket låga nivåer och utvecklingen av fastighetspriserna kommer överstiga räntenivån. Att med den bakgrunden besluta sälja sina fastigheter är tveksamt även ur affärsmässig synpunkt. Härmed reserverar jag mig både till förmån för mitt återremissyrkande och till avslagsyrkandet i fullmäktiges huvudbeslut."

Erik Anderson, Kommunistiska PartietNamn: E-mail: