Inför kommunfullmäktiges möte den 30 mars 2016.

Fråga till Barn och Utbildningsnämndens ordförande, kommunalrådet Bo Kärreskog, eller annan ledamot i arbetsutskottet.

I Värnamo Nyheter, lördagen den 19 mars fanns i en insändare följande text:

Orsaken till skolupproret är en, Gullviveskolan. Där härskar idag totalt kaos, vilket medfört att många lärare lämnat skolan.”

Mot textens skrivning om ”totalt kaos” på nämnda skola har en skolklass, anställda på skolan samt tjänstemannasidan genom Barn- och utbildningsförvaltningen reagerat på i offentlig insändarform. De sistnämnda uttalade sitt förtroende för de anställda på Gullviveskolan.

Vad undertecknad tolkar det som är att det var tjänstemannasidan på Barn- och utbildningsförvaltningen som uttalade sig.

Men fram till nu, i skrivande stund, tisdag klockan 10, har jag inte sett något uttalande från den skolpolitiska sidan angående anklagelsen om ”totalt kaos” på Gullviveskolan från Barn och Utbildningsnämndens ordförande, arbetsutskott eller från annan ledamot i BUN.

Min fråga är: Kommer den politiska sidan genom Barn och Utbildningsnämndens ordförande eller arbetsutskott i dess helhet, ta avstånd från skrivingen ”totalt kaos” och deklarera sitt förtroende för de anställda på Gullviveskolan?

Gislaved den 30 mars 2016
Erik Anderson
Gruppledare Kommunistiska Partiet
formulärNamn: E-mail: