Det hedrar det brittiska folket att de vägrade låta sig skrämmas av eliternas skrämselpropaganda. Brexitsidan hade en mäktig fiende mot sig – uppbackad av hela västvärldens eliter – men de vann och genom ställningstagandet mot EU har britterna slagit ett slag för alla Europas folk och länder.

Det brittiska utträdet öppnar dörren för, att komma ur det strypgrepp som eliternas EU har utgjort i årtionden och som förhindrat fackliga och politiska framsteg.

I de engelska arbetarregionerna var det en massiv övervikt för utträde, klassröstandet var påtagligt.

Till skillnad från i Storbritannien är den svenska borgarklassen fullständigt enad bakom EU-projektet.

Därför finns inget riksdagsparti som längre som kräver att Sverige skall lämna EU. Att som Jonas Sjöstedt tro att man kan ändra högerprojektet EU inifrån är självbedrägeri. Miljöpartiet som förr var mot har förvandlat sig till rena EU-federalister för att sitta i stugvärmen.

Den svenska EU-eliten inom näringsliv, politik och fackföreningsapparat kommer därför att göra allt för att tysta kravet på att även det svenska folket ska få rösta på nytt.

Men EU-motståndet lever i folkdjupet. Trots att Sverige varit EU-medlemmar i över 20 år är bara var femte arbetare i Sverige positiv till EU-medlemskapet. Det finns en djup och bred EU-skepsis och en insikt om att vi lurades in i unionen av en ja-kampanj som var lika pengastark som lögnaktig. Med två årtiondens EU-medlemskap som facit har argumenten för att Sverige ska lämna EU aldrig varit starkare.

Erik Anderson
Kommunistiska Partiet Gislaved