Orättvist gynnande av privata intressenter

Kommunfullmäktige i Gislaved beslutade på senaste möte den 20 oktober att reducera (slopa) detaljplaneavgift för privata intressenter inom fastighetsbranschen. Vi var endast två ledamöter som var mot beslutet.

Undertecknad har inget emot bostadsbyggandesubventioner och stimulanser men då skall man kunna kräva en likställighetsprincip där dessa reduktioner även skall gälla allmännyttan dvs. det kommunägda AB Gislavedshus när detta bolag vill bygga.

Här går Alliansen, Miljöpartiet, Socialdemokraterna arm i arm tillsammans med de invandrarfientliga Sverigedemokraterna och inför ett regelverk där privata fastighets- intressenter skall gynnas på kommunala AB Gislavedshus bekostnad.

Runt om i landet får kommunerna ständiga påminnelser från organisationen Fastighetsägarna att kommunerna minsann är strängeligen förbjudna att gynna sina egna kommunala fastighetsbolag med en endaste krona. Annars får kommunfolket Konkurrensverkets och domstolarnas blytunga spik- klubba i huvudet. Nåde den kommun som av sociala skäl tvingas hjälpa sina kommunala bostadsbolag med en spottstyver ….

Men att göra tvärt om, att gynna privata fastighetsintressenter, men neka det kommunägda AB Gislavedhus de reduktioner som privata fastighetsägare får går tydligen bra. Kommunetablissemangets beslut spottar på allt högtidligt tal om likställighetsprincip mellan privata och offentligt ägda bostadsbolag.

Erik Anderson, Gislaved
Ers. Fullmäktigeledamot, Kommunistiska Partiet