Interpellation till Tekniska nämndens ordförande Jörgen Karlsson (s)

Hellre barnvagnar och barn än bilar vid klockstapeln!

I valrörelsens sista skälvande minut, dagen innan valdagen 2014, fanns i Värnamo Nyheter lördagen den 13 september, en insändare med rubriken ” Ett vallöfte om lekplats”. Den var undertecknad av dåvarande samverkanspartiernas gruppledare under föregående mandatperiod.

Under rubriken ” Ett löfte om lekplats” stod att läsa:

Då en debatt har uppstått om en lekplats i centrum av Gislaved vill vi ge ett kort och konkret vallöfte. Gruppledarna i undertecknade partier lovar att verka för att en sådan lekplats kommer till stånd under kommande mandatperiod.

Niclas Palmgren (M)

Carina Johansson (C)

Lennart Kastberg (KD)

Ann-Katrin Strand (FP)

Robert Erlandsson (MP)

(VN den 13 september 2014)
Som bekant är det delvis en annan styrande koalition vid rodret innevarande mandatperiod, men detta innebär inte att man kan strunta i givna vallöften. (En praxis som man tyvärr sett mycket av under pågående mandatperiod.) Ser man på Tekniska nämndens ordinarie ledamöter, som är nio till antalet, så finns där tre moderater och två ledamöter från centern vilket i denna sakfråga är majoritet.

Nu har mer än halva mandatperioden gått och 20 månader återstår till valet nästa år.

Min fråga är: Vilka åtgärder och förberedelser har vidtagits i relation till detta vallöfte som undertecknats av partier som tillsammans, i sakfrågan, har majoritet i Tekniska nämnden och vad är er egen uppfattning i frågan?

Gislaved den 23 januari 2017
Erik Anderson,
Gruppledare, Kommunistiska Partiet