Affären Guldmyr

Det är bara att gratulera Stanley Guldmyr till det nya jobbet som tillförordnad VD för Finnvedenbostäder AB och Studentbostäder. Tillförordnandet är en käftsmäll mot det kommunala etablissemanget i Gislaved, dess kommunalråd, kommunchef och AB Gislaveds styrelse.

Under omdiskuterade och kuppliknande former sparkades VD:n och undertecknad har ställt formella frågor i fullmäktige till kommunalrådet Marie Johansson (s), styrelseordföranden i kommunägda Gislavedshus Inga-Lill Svanberg (s) respektive till revisionens ordförande Björn Martinsson ( c). Svanberg medgav två gånger på fullmäktiges möte i maj månad att inga oegentligheter från Guldmyrs sida förekommit utan relaterade till samarbetssvårigheter och ”ovilja”. Den kommunala revisionens ordförande Björn Martinsson vidimerade med skärpa att inga som helst oegentligeter förekommit när man gått igenom AB Gislavedshus ekonomi och verksamhet. Det omdiskuterade avskedandet ledde dessutom till att en ersättare för socialdemokraterna i AB Gislaveds styrelse hoppade av i protest.

Undertecknad har i ärendets gång koncentrerar mig på formerna i avskedandet samt att få ansvariga politiker medge att Guldmyr inte legat bakom några oegentligheter. Att nu Guldmyr relativt snabbt fått förtroende att leda och administrera grannkommunens kommunala bostadsbolag leder till nästa följdfråga: Fanns det överhuvud någon saklig grund att avskeda Guldmyr? Det verkar som om det kommunala etablissemanget i Gislaved inkompetentförklarat sig självt i detta ärende.

Erik Anderson (k) Ers fullmäktigeledamot.