Förvaltningsrätten i Jönköping avslår ensidigt gynnande av privata byggintressen.

När Gislaveds kommunfullmäktige för drygt ett år sedan, 20 oktober 2016, beslutade att bjuda på detalj- planavgiften när byggherrar bygger flerfamiljshus frågade undertecknad på sammanträdet huruvida denna subvention även kommer att gälla kommunens egna bostadsbolag AB Gislavedshus. Svaren från de moderata och socialdemokratiska kommunalråden var nej, subventionen gäller endast privata intressenter, varvid jag yrkade återremiss för att det skulle skrivas in att subventionen även skulle gälla skattebetalarnas egna bostadsbolag AB Gislavedshus.

Tyvärr förlorade jag omröstningen med 47-2 , varvid en besvärsskrivelse om laglighetsprövning i förhållande till kommunallagen lämnades in till Förvaltningsrätten i Jönköping av undertecknad. Frågan följdes upp på stora budgetmötet i maj månad där undertecknad yrkade ” att vid stimulerande av nybyggnation av flerfamiljshus skall reducering av detaljplaneavgift eller andra ekonomiska subventioner gälla alla ägandeformer som privata, kommunala, statliga eller kooperativa.” Tyvärr begrep sig de andra partiernas representanter inte på Kommunallagens bestämmelser om likabehandling mellan kommunmedborgare och jag förlorade med röstsiffrorna 48-1 på yrkandet.

Men i en dom från den 14 november upphäver Förvaltningsrätten i Jönköping kommunens felaktiga beslut från förra året att endast gynna privata byggherrar men inte AB Gislavedshus eller kooperativa HSB-byggen.

  • Beslutet strider mot annan lag eller författning enligt 10 kap.8 KL och skall därför upphävas, skriver Förvaltningsrätten och ger därmed de i ärendet så självsäkra kommunalråden Marie Johansson (s) och Niclas Palmgren (m) en knäpp på näsan.

Kommunal likabehandling mellan olika ägandeformer och byggherrar, när byggsubventioner skall ges, borde vara en självklarhet.


Erik Anderson Ers. Fullmäktigeledamot
Kommunistiska Partiet