I VN diskuteras den planerade Brysselresan för kommunstyrelse och förvaltningschefer, Kommunistiska Partiet anser att våra skattepengar behövs till annat.

När jag satt i dåvarande kommunstyrelse åren 2011 till 2014 var jag den enda som tackade nej till den då aktuella resan och med röstsiffrorna 13-1 förlorade jag omröstningen om finansieringen av resan.

Hela upplägget kring dåvarande kommunstyrelsens resa till Bryssel stank av tjänstemannastyre i en allmänt underdånig inställning gentemot EU-byråkratin och de olika lobbyorganisationerna. I besöksprogrammet som allianspartierna, socialdemokraterna och miljöpartiet antog i skön förening, med undertecknad som enda opponent, stod att man träffade svenska lobbyister. Men varför träffade man då inte de antilobbyister som med små medel försöker bekämpa lobbyismen. Fanns inte dessa föreningar och organisationer i de andra partiernas glassiga värld nere i Bryssel? Man skall givetvis följa med vad som händer i Bryssel. Undertecknad har besökt Bryssel närmare 20 gånger och träffat partier som sitter i EU-parlamentet. Dock inte för några kommunala skattebetalares pengar. Dessutom har medlemmar i mitt parti tillsammans med andra EU – motståndare besökt Bryssel och genom arrangören Folkrörelsen Nej till EU, besökt kontor och representanter både från Nej och Ja sida. Min uppfattning är att det är upp till de enskilda partierna att resa till Bryssel, dock inte för några direkta kommunala skattepengar. Innevarande år betalar Gislaveds kommun ut drygt 1,3 miljoner i kommunalt partistöd. Dessutom får de andra partierna både statsstöd, landstingsstöd och stöd från rika intressen så man har ekonomiska resurser att för egen del betala resor till Bryssel. Undertecknad avstod som enda ledamot och följde inte med på någon direktfinansierad Brysselresa. Pengarna behövs till viktigare ändamål här i kommunen.

Erik Anderson fullmäktigeledamot Kommunistiska Partiet, Gislaved