På senaste kommunala budgetmöte i Gislaved yrkade jag att fullmäktige skulle ställa sig bakom en skrivelse om att staten måste skjuta till mer pengar till kommunsektorn som de tre högsta ledarna i Sveriges Kommuner och Regioner, ( SKR) tidigare framfört i ett debattinlägg i Aftonbladet 3 juli 2019. Inlägget skrevs under av Anders Knape (m) ordförande, Carola Gunnarsson (c) förste vice ordförande och Lena Micko (s) andre vice ordförande. I voteringen fick jag stöd av 22 andra ledamöter men röstades tyvärr ned av Alliansen som tillsammans med Westbopartiet har 26 mandat. Det är märkligt att moderaterna och centerpartisterna i fullmäktige röstar mot ett debattinlägg som deras egna partivänner i Anders Knape (m) respektive Carola Gunnarsson(c) undertecknat. Kommunsektorn är hårt ansatt av en rad orsaker. Över hundra kommuner går back. Även minsta opinionsyttring från enskilda kommuner är viktig. Grundproblemet är 2000 talets 16 stora skattesänkningar, som har undandragit den offentliga sektorn 240 miljarder på årsbasis och som därmed påverkat kommunernas och regionernas ekonomi i negativ riktning. Denna enorma summa hade räckt till 116 000 sjuksköterskor plus 105 000 förskollärare plus 92 000 grundskollärare plus 90 000 poliser plus 62000 domare plus 59 000 läkare enligt tidskriften Konkret. Även om vanliga löntagare har fått sänkt skatt har de rikare skikten i samhället främst gynnats av dessa 16 skattesänkningar. Därav det ansträngda läget för kommunsektorn.

Erik Anderson Fullmäktigeledamot Kommunistiska Partiet, Gislaved.