Vi kräver att bostäderna på Månsgatan med kringliggande återförs till Gislavedshus AB

Värnamo Nyheter hade en helsida om de boendes situation på Månsgatan i Anderstorp den 27 juli. Boende klagar på dålig och i vissa fall utebliven service och man säger rent ut att allt fungerade bättre när allmännyttan via AB Gislavedshus ägde området.

När principfrågan om att sälja ut kommunala fastigheter till privata vinstintressen var uppe i Gislaveds kommunfullmäktige  februari 2016 så rådde en allmän  jubelstämning  hos fullmäktige men inte hos mig och en ledamot till.  Undertecknad  yrkade på avslag eftersom det inte fanns några garantier om skötsel och renovering av området. Tyvärr  blev jag misstrodd och närmast idiotförklarad av de som påstod sig veta bättre och de boende utlovades en bra framtid under nya ägare.
Mitt avslagsyrkande röstades ned med röstsiffrorna 47-2  men jag reserverade mig skriftligen.

” Det känns jättebra” uttalade det då styrande kommunalrådet Marie Johansson (s) i Radio Jönköping den 16 november i samband med att affären gick igenom.

 Affären var fel, kommunen hade inte behövt sälja ut för att bygga nytt när räntorna är så låga. I Göteborgs-Posten medgav ett liberalt kommunalråd att det var fel att sälja ut så mycket som man gjorde på 90-talet.  Vissa bostadsområden har efter de kommunala utförsäljningarna bytt ägare hela fyra gånger, och kommunalrådet i Göteborg konstaterade att oseriösa hyresvärdar kommit över fastighetsbestånd den vägen.

Erik Anderson fullmäktige i Gislaved för Kommunistiska Partiet
Mob 070-282 27 63

www.facebook.com/kpgislaved.nu
www.kpgislaved.nu